Metlan Internet-sivut - tekijänoikeudet
 

Sivuilla olevien aineistojen tekijänoikeudet ovat pääsääntöisesti Metsäntutkimuslaitoksella ja soveltuvin osin sivujen/aineistojen tuottajilla ja tekijöillä. Sivujen tekniseen toteutukseen liittyvien ratkaisujen tekijänoikeudet ovat Metsäntutkimuslaitoksella, ellei toisin mainita.

Metlan Internet-sivuilla olevan aineistoa käytettäessä tulee noudattaa tekijänoikeuslakia. Aineistoon viitattaessa lähteenä tulee mainita sivun www-osoite (url) sekä päivämäärä.

Suuri osa sivuilla olevista valokuvista on Metlan kuva-arkistosta. Valokuvien, graafien ja muiden kuva-aineistojen käytöstä on aina sovittava erikseen.

Palvelun tekijät ja ylläpitäjät
Metlan Internet-sivujen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi hanke "Metlan julkisten tietoverkkopalveluiden kehittäminen ja ylläpito" (1999-2001). Työhön osallistui asiantuntijoita Metlan eri toimintayksiköistä.

Vuodesta 2002 lähtien Internet-sivujen toteutus ja kehitystyö on kuulunut Metlan viestintätiimin tehtäviin. Työhön osallistuu myös lukuisa joukko muita Metlan tutkimushankkeissa, palveluhankkeissa sekä Metlan eri toimintayksiköissä työskenteleviä ihmisiä. Metinfo-palveluiden toteuttamiseen osallistuneet on mainittu kunkin palvelun yhteydessä.

Lisätietoja:
Metla/viestintä, p. 029 532 2000, sähköposti verkkotoimitus@metla.fi

Tekijänoikeudet ja toteutus - aloitussivulle

 

www.metla.fi Sulje ikkuna