Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla »Tutkimus » voimametsät

Voimametsät-hanke

Sivukartta | Haku

Luontomatkailun perusta on ekosysteemipalveluissa

Luontomatkailu perustuu pitkälti luonnon tarjoamiin ekosysteemipalveluihin. Sekä Lapin puhtaalla ympäristöllä että luonnontuotteilla  on monenlaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia erityisesti kasvukauden aikana.

Luonnonympäristöä ja luonnontuotteita voidaan hyödyntää vielä nykyistä monipuolisemmin kesämatkailuissa. Matkailukeskukseen räätälöidyillä hyvinvointipalveluilla voidaan osaltaan vastata matkailun trendeihin ja kuluttajien odotuksiin sekä ne voivat lisätä kesämatkailun vetovoimaa Lapissa.

Aiheesta lisää:

Luontoympäristöllä on ulkoiluseuraa suurempi merkitys emotionaaliseen hyvinvointiin
Luonnossa ulkoilu ja keskittyminen luonnon elvyttäviin piirteisiin lisää ihmisten hyvinvointia. Tutkimustulosten mukaan luontoympäristöllä on suurempi vaikutus hyvinvointiin kuin ulkoiluseuralla.

Matkailijat ovat valmiita maksamaan maisemasta ja monimuotoisesta luonnosta
Kuusamossa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan mat­kailijat olivat valmiita maksamaan maiseman laadun paranemisesta ja monimuotoisesta metsäluonnosta. Sen sijaan matkailijat eivät olleet halukkaita maksa­maan metsien hiilensidonnan lisääntymisestä eivät­kä retkeilyreittien laajentamisesta.

Kyselytutkimus: Luonto merkittävä puolelle matkailuyrityksistä
Kyselytutkimukseen vastanneista matkailuyrittäjistä melkein puolet katsoo, että luonto on yrityksen toiminnan kannalta tärkeä. Luonnon merkitys korostuu ohjelmapalveluyrityksissä. Osa matkailuyrittäjistä arvioi, että luonnolla on ainoastaan välillinen merkitys. Silloin luonto tuo kilpailuetua, mutta yritystoimintaa ei välttämättä tapahdu luonnossa.

Kansalaiskeskustelu jokamiehenoikeuksien rajoista kiihtyy
Pohjoismaisten tutkimusten mukaan kansalaiset hyväksyvät laajasti jokamiehenoikeudet. Kuitenkin keskustelu siitä, mitä jokamiehenoikeuksiin kuuluu, on lisääntynyt uusien luonnonkäyttötapojen, kaupallistumisen ja globalisaation myötä. Ruotsin ja Suomen keskustelun vertailu osoittaa, että etenkin kaupallinen marjanpoiminta sekä uudenlaiset luonnon virkistyskäytön ja matkailun muodot aiheuttavat hämminkiä.

Metsätalouden menetykset voidaan kompensoida matkailijamäärän kasvulla
Metsäntutkimuslaitos on selvittänyt, kuinka paljon matkailijamäärän pitäisi kasvaa, jotta metsätalouden rajoittamisesta aiheutuvat tulonvähennykset korvautuvat matkailusta saatavilla tuloilla. Menetykset kompensoituvat 211–440 matkailijan vuosittaisella kasvulla seuraavan 30 vuoden aikana.

Käyttäjätutkimus: Voimapolulla on hyvinvointia edistävä vaikutus
Valtaosa kyselytutk­mukseen vastanneista koki, että Ikaalisten Voimapolulla on psyykkistä terveyttä edistävä ja parantava vaikutus. Noin 70 % polun kulkeneista tunsi olonsa parantuneen reitin kiertämisen jälkeen. Erityisen myöntei­sesti se vaikuttaa stressistä kärsiviin. Parantava vaikutus perustuu luontoon ja rentoutumista edistäviin harjoitteisiin.

  Päivitetty: 22.10.2015 /SJor | Copyright Metla | Palaute