Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » vihreantaloudenpilotti

Vihreän talouden toimintamallin pilotointi

Sivukartta | Haku
 
 

Kuva: Erkki Oksanen, Luke

Vihreää taloutta kehitetään alueellisten toimintamallien avulla – Lappi pilottina

Luonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Lappi kehittävät vihreän talouden toimintamallia Sodankylässä, Posiolla, Sallassa ja Savukoskella yhteis­työs­sä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa toimintaa maaseudulla.

Vihreä talous perustuu kestävään ja tehokkaaseen luonnonvarojen ja energian käyttöön. Se on biotaloutta laajempi käsite siltä osin, että sen tavoitteisiin kuuluu myös aktiivinen sosiaalisen hyvinvoinnin edistä­minen.

Nyt käynnistynyt hanke on jatkoa viime vuonna päättyneelle Vihreä talouden toimintamalli – tapaustutkimus Sodankylästä -hankkeelle. Jatkohankkeessa testataan ja tarkennetaan muun muassa uusia yhteistyön ja omistajuuden muotoja sekä luodaan konkreettisia ja digitaalisia ver­kos­toja. Lisäksi mallintamisen avulla selvitetään vihreän talouden toiminta­mal­lin kriittisiä kohtia ja etsitään ratkaisuja niihin.

Vihreän talouden ideoiden testaaminen ja kehittäminen tehdään muu­ta­mis­sa kokeilukylissä. Niihin muodostetaan verkostomaisesti toi­mi­via agrokeskuksia, joissa paikallinen tuotanto, jalostus, energian­tuo­tan­to ja markkinat kohtaavat. 

Vihreässä taloudessa toisen jäte voi olla toisen raaka-aine

Vihreä talous käyttää luonnonvaroja ja biomassoja kestävällä tavalla ja pyrkii lisäämään ihmisten hyvinvointia ja huolehtimaan ympäristöstä. Siinä ei synny jätettä, koska kaikki raaka-aine ja energia kiertävät suljetussa järjestelmässä. Tällaisissa järjestelmissä yritykset täydentävät toisiaan ja tuottavat lisäarvoa toisilleen kierrättämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai sivuvirta voi olla toisen raaka-aine.

Vihreän talouden -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

AJANKOHTAISTA

YHTEYSTIEDOT

Projektin johtaja
Professori Sirpa Kurppa
sirpa.kurppa@luke.fi
puh. 029 532 6286

Toimitusjohtaja Simo Alaruikka
simo.alaruikka@proagria.fi
puh. 0400 395 953

lukesta ja proagriasta mukana:

Luonnonvarakeskus
Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikkö: Sirpa Kurppa, Anu Reinikainen, Karetta Timonen, Erkki Mäntymaa ja Sinikka Jortikka (viestintä)

ProAgria Lappi: Simo Alaruikka, Keijo Siitonen ja Pekka Myllylä

KESTO

2015–2016


Kuva: Erkki Oksanen, Luke

Kuva: Värriön kyläyhdistys

 

Päivitetty: 30.6.2015/SJor | Copyright Metla | Palaute