Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Etelä-Suomi » Vantaa » Tutkimustoiminta

Vantaan toimipaikan tutkimustoiminta

Sivukartta | Haku

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminta on jaettu neljään painoalaan, joihin jokaiseen. liittyvää tutkimusta tehdään Vantaan toimipaikassa.

Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta

Vantaalla tutkitaan puumateriaalin rakennetta, ominaisuuksia ja niiden muodostumista sekä puun komponenttien hyödyntämistä uusissa innovatiivisissa tuotteissa. Puuston rakennetta ja kehitystä ja metsien käsittelyn vaikutuksia mallinnetaan ja simuloidaan sekä kehitetään puuntuotantomenetelmiä ja päätöksenteon tukijärjestelmiä ottaen huomioon muuttuva ympäristö.

Metsäalan toimintaympäristön muutokset ja tuotemarkkinoiden kehitys sekä metsän tuotteiden ja aineettomien palvelujen tuotannon talous ja kannattavuus ovat myös tutkimuksen kohteena.

Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tällä painoalalla tutkitaan muun muassa metsätalouden hyväksyttävyyttä, metsänomistaja- ja metsäorganisaatiorakennetta, metsäsektoriin kohdistuvaa politiikkaa ja metsien käytön sosiaalisia sekä taloudellisia vaikutuksia. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen ohjaus, keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset on ollut eräs keskeinen tutkimusaihe viime vuosina.

 

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta

Vantaan vahvuuksia ovat metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnan syvällinen osaaminen ja siihen liittyvä mallinnus. Toimipaikassa tutkitaan myös metsäpuiden tuholaisten ja tautien biologiaa sekä niiden ehkäisyä ja torjuntaa. Metsien geneettisen rakenteen tutkimus ja metsänjalostus kuuluvat tehtäväkenttään.

Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot

Vantaalla kehitetään metsien inventointi-, kaukokartoitus- ja mittausmenetelmiä sekä muitakin metsäympäristön seurantaan soveltuvia menetelmiä. Metsätilastollinen tietopalvelu tuottaa tilastoja Suomen metsäsektorin toiminnasta.

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen

Vantaan toimipaikan tutkimushankkeet.

  Päivitetty: 30.03.2010 /MJou | Copyright Metla | Palaute