kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Katseet jo ”VMI-yhdessätoista”


Valtakunnan metsien inventointi on nykyisin jatkuvaa inventointia, jossa eri kierrokset liittyvät saumattomasti toisiinsa. Yhden inventointikierroksen pituus on nyt viisi vuotta eli viiden vuoden välein perustetaan uusi kertakoealojen verkosto, joista viidesosa mitataan vuosittain. Samanaikaisesti mitataan uudestaan VMI9:ssä perustetut ja VMI10:ssä kertaalleen uusintamitatut pysyvät koealat.

 

 

VMI:n maastoryhmiä liikkuu nyt myös taajamissa ja asutusten läheisyydessä.

 

Puumittauksia myös metsien ulkopuolella
Uuden inventointikierroksen alku on luonteva ajankohta tarkistaa tietotarpeet ja mittauskäytännöt. VMI11:tä aloitettaessa uudeksi tietotarpeeksi on noussut muun muassa puuston määrä metsän ulkopuolella.  Tietoa tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen raportointia varten. Tämän vuoksi kesästä 2009 lähtien puut mitataan myös rakennetulle maalle, tonteille ja puistoihin osuneilta koealoilta. Mittaukset tehdään puita ja ympäristöä vahingoittamatta eikä pihoihin mennä ilman asukkaan suostumusta. VMI:n maastoryhmät joutuvat liikkumaan metsien lisäksi myös taajamissa ja asutuksen lähettyvillä paljon enemmän kuin aiemmin. Toivomme tietysti, että asukkaat suhtautuvat ymmärtäväisesti metsänmittaajiin.

 

 

Metsien terveydentilan seurantaa ja porolaitumia
Eurooppalainen metsien terveydentilan seuranta integroidaan valtakunnan metsien inventointiin siten, että alkaneesta kesästä lähtien puiden terveydentilan havainnointi tehdään VMI:n pysyvillä koealoilla osana muuta VMI-mittausta. Poronhoitoalueella arvioidaan porolaidunten kunto VMI-otokseen osuvilla kangasmaan koealoilla. Perinteisissä puustotunnuksissa merkittävin muutos aiempiin inventointeihin on siirtyminen puuston kuvauksessa puulajeittaiseen ja -jaksoittaiseen kuvaukseen. Muutos mahdollistaa muun muassa taimikoiden rakenteen ja tilan tarkastelun nykyistä tarkemmin

.

VMI10:n raportointi
Päättyneestä VMI10:stä on tuotettu vuosittain tuoreet metsävaratiedot, jotka ovat saatavilla muun muassa Metlan Metinfo-palvelun kautta (www.metla.fi\metinfo\vmi\). Metsävaratuloksia on jo esitetty kahdessa Metsätieteen aikakauskirjan artikkelissa, ja täysi metsävararaportti tuotetaan vuoden 2009 syksyllä.

VMI10:stä tuotetaan myös eri aiheisiin keskittyviä teemaraportteja. Ensimmäiset näistä olivat jo julkaistut raportit metsiemme lahopuuston kehityksestä (Metsätieteen aikakauskirja 1/2009, pdf) sekä Ahvenanmaan metsävaroista (Metlan työraportteja 97).

 

Tulossa on raportit metsänuudistamisen tilasta ja puuston poistuman rakenteesta.

 


Lisätietoja:

<< paluu etusivulle
© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi