Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Uutiskirjeet » Metsät ja monimuotoisuus

Metlan uutiskirjeet - Metsät ja monimuotoisuus

ISSN 1798-4106
Sivukartta | Haku

Metlan monimuotoisuustutkimuksen tavoitteena on edistää metsäluonnon monikäyttöä ja vähentää metsien käyttöön kohdistuvia ristiriitoja. Tutkijat arvioivat metsäluonnon monimuotoisuuden ja sen turvaamisen merkitystä ekosysteemien toiminnan, ihmisen hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kannalta.

Tutkimusaiheet kumpuavat kansainvälisistä ja kansallisista tavoitteista sekä metsäluontoon kohdistuvista muutospaineista. Esimerkiksi EU, Kansallinen metsäohjelma 2015 sekä sen osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) asettavat tavoitteita monimuotoisuuden turvaamisen tasolle.

Tutustu myös Metlan METSO-hankkeisiin ja Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset –tutkimusohjelman keskeisiin tuloksiin (2008-2010).

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

   

2/2014, heinäkuu

 
 • Kansainvälinen luonnon ennallistamista käsittelevä konferenssi Oulussa 3.-8. elokuuta
 • Ennallistamisen tavoitteena luonnontilan palauttaminen
 • Kuivattu kosteikko voidaan palauttaa monimuotoiseksi elinympäristöksi
 • Toteutuvatko tavoitteet soiden ennallistamisessa?
 • Lahopuu on metsän ennallistaja

1/2014, huhtikuu

 
 • Ekologiset paikkatietoaineistot avuksi matkailualueiden kestävään suunnitteluun
 • Käyttövaihtoehtoja heikkotuottoisille ojitetuille soille
 • Metsien luonnonhoitoa kokeilemalla kehittäen
 • Metsät moneen käyttöön – uusi tutkimusohjelma käynnistyi
 • Eurooppalainen ennallistamis­konferenssi järjestetään Oulussa 3.–8.8.2014

2013

   

2/2013,
syyskuu

 
 • Kantojen nostolla energiapuuksi vain vähän vaikutusta kasvilajistoon
 • Yhteistoimintaverkostot tuottavat uusia toimintatapoja monimuotoisuuden suojeluun
 • Monimuotoisuustutkimus tuottaa tärkeää tietoa Oulun kaavoittajille
 • METSO-hankkeet arvioidaan hyödyllisiksi – sovellettavuudessa kehitettävää

1/2013, maaliskuu

 
 • METSO-kohteet laadukkaita - palveluissa silti kehitettävää
 • Aapasoiden ennallistamisen vaikutukset ovat hitaita
 • Luontoarvojen lisäämisestä aito metsänkäytön tavoite

2012

   

2/2012,
marraskuu

 
 • VAAKA-hanke yhdistää ekologisen ja sosiaalisen tiedon samalle kartalle
 • Miten saadaan lisää metsänomistajia mukaan METSO-ohjelmaan?
 • Ekosysteemilähestymistapa vakiintumassa käytäntöön
 • Uusi opas METSO-ohjelman toteuttamiseen
 • Osallistu METSO-tutkimusseminaariin 13.11. Heurekassa

1/2012, maaliskuu

 
 • Metla esittelee monimuotoisuustutkimuksen tuloksia 22.3.
 • METSO-kohteiden luonnontieteelliset valintaperusteet toimivat hyvin
 • Onko taigametsän kirjo ennustettavissa?
 • Pohjois-Pohjanmaan soiden kestävästä käytöstä on tehty selvitys
 • Kanalintupoikueet välttävät pirstoutunutta metsämaisemaa

2011

   

1/2011, lokakuu

 
 • Metlan monimuotoisuustutkimus huomioi sekä ihmisen että luonnon hyvinvoinnin
 • Uutta tietoa METSO-kohteiden korvausperusteista
 • Lahopuussa elävä sienilajisto muuttuu lahoamisen edetessä
 • Yhteistoimintaverkostot sovittavat yhteen METSO-suojelua ja metsien muuta käyttöä

2010

   

1/2010, toukokuu

 
 • Uutta tietoa luontaisen metsäkasvillisuuden säilyttämisestä kaupunkimetsissä
 • Biologinen vesakontorjunta tehoaa pihlajaan ja haapaan
 • Kuluneet ja saastuneet metsämaat kuntoon varpuistutuksilla
 • Asukastutkimus linjasi Puijon hoito- ja käyttösuunnitelmaa

2009

   

1/2009, kesäkuu

 
 • Millaisin keinoin monimuotoisuutta?
 • METSO-tutkimus Metlassa
 • Matkailuyrittäjyyden kehittäminen kansallis­puistojen lähialueilla vaatii ajattelutavan muutosta
 • Metsien ennallistamiseen etsitään kustannus­tehokkuutta

2/2009, marraskuu

 
 • Kansallispuistomatkailun kehittäminen Etelä- Suomessa edellyttää palveluita myös lähialueelta
 • Ennallistamistöiden kustannusseurantaa kehitetään
 • Sahayritysten sopeutumiskykyä toiminta­ympäristön muutokseen on ryhdytty selvittämään

2008

   

1/2008, toukokuu

 
 • Monimuotoisuuden turvaamiseen kytkeytyy monia yhteiskunnallisia haasteita
 • Asukkaat suhtautuvat myönteisesti kansallispuistoihin, vaikka taloudelliset hyödyt ovat vähäiset
 • Uudenlaista päätöstukea metsänomistajan vapaaehtoisiin suojelupäätöksiin

2/2008, lokakuu

 
 • Puijon alueelle tehdään metsäsuunnitelmaa vuorovaikutteisesti
 • Sosiokulttuuriset valintaperusteet osaksi suojelukohteiden valintaa
 • METSO toimintaohjelma lyhyesti
  Päivitetty: 05.01.2015 /MJou | Copyright Metla | Palaute