kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla
26.11.2009

Puunkorjuu talvella – ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Ennen vanhaan miehet joutivat talvella savottaan
Puunkorjuun koneellistumiseen saakka hakkuut ajoittuivat Suomessa lähes yksinomaan talvikauteen. Kahdesta syystä. Agraariyhteiskunnassa kausityövoimaa, niin ihmisiä kuin hevosiakin, oli saatavissa paremmin talvella, kun maatalouden työvoimatarve oli alhaisimmillaan. Lisäksi puutavaran lähikuljetus oli tehokkaampaa jalaksin lumen peittämässä maastossa kuin pyöräperustaisilla kulkuneuvoilla kesäaikaan.

 

Hakkuiden kausiluonteisuus on periytynyt nykyaikaankin. Hakkuut painottuvat voimakkaasti talvikuukausiin, mikä alentaa konekaluston vuotuista käyttöastetta. Toisaalta talvi aiheuttaa puunkorjuulle haasteita, toisaalta lieventää kesäaikaisen hakkuun yhteydessä esiintyviä ongelmia.

 

Koneet liikkuvat talvella ketterästi, mutta joutuvat joskus myös koville
Tärkeimmät hyödyt talvihakkuissa liittyvät metsäkoneiden maastoliikkuvuuden paranemiseen. Heikosti kantavilta turvemailtakin puu on korjattavissa maaperän jäädyttyä. Lumikerros ja jäätynyt maa suojaavat harvennuksilla jäljelle jäävän puuston juuristoa. Lisäksi ohut lumikerros tasoittaa maaperän epätasaisuuksia ja parantaa näin koneiden liikkuvuutta.

 

Harvinaisempi yli puolen metrin lumikerros haittaa puunkor­juuta. Koneiden liikkuvuus heikkenee ja hakkuupään vienti puun tyvelle vaikeutuu erityisesti kevätkaudella, kun lumiker­roksen pinta voi olla jäätynyt. Kovilla pakkasilla metsäkonei­den hydrauliikkajärjestelmät ja mekaniikka ovat kovilla. Pakkanen haurastuttaa metalleja ja aiheuttaa vuotoja hydrauliikan liitoksissa. Vaikka koneen hytissä onkin lämmintä, monet huoltotoimenpiteet saattavat altistaa kuljettajan kylmyydelle.

 

Ilmastonmuutoksella sormensa pelissä
Tulevaisuudessa talvikauden lyheneminen etenkin Etelä-Suomessa saattaa aiheuttaa ongelmia. Tällöin aiemmat talvikorjuukohteet joudutaan hakkaamaan kesäkorjuunomaisissa olosuhteissa. Tämä edellyttää lisäinvestointeja korjuukaluston maastoliikkuvuuden parantamiseen. Metsäkuljetus hidastuu ja vaikeutuu, ja lisäksi raiteenmuodostus ja juuristovaurioiden riski kasvavat. Lyhenevän talven etuina ovat puolestaan pakkasen aiheuttamien konerikkojen ja seisokkien väheneminen.


Lisätietoja:

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi