Suometsätalous

1/2011

Ajankohtaista

Kansallinen suostrategiaesitys optimoisi ojituksen maksimoinnin sijaan

 

 
Professori Jukka Laine muuttaisi kunnostusojituksen tukiperusteita  

Haihduttavan puuston merkitys tulisi myös ottaa huomioon määritettäessä kunnostusojituksen tarvetta ja sille myönnet­tävän tuen perusteita kestävän metsätalouden rahoituslaissa. Tällä hetkellä tukiperusteena on kunnostettavien ojien määrä, mutta jatkossa voisi olla perustellumpaa siirtyä hehtaarikohtaiseen kunnostusojituksen tukeen. Tällöin voidaan välttää liiallista ojitusta alueilla, joilla kuivatus­tehon ylläpitäminen onnistuisi pienemmällä kunnostusojitusmäärällä, sanoo strategiatyöryhmän metlalainen jäsen professori Jukka Laine.

Lue lisää >

Tutkittua

 

Soiden tuhkalannoitus ei lisää vesistöjen fosfori- tai typpikuormitusta

 

 

Tuhkaa hangella.

Kuva: Hannu Kalaja

 

Bioenergiaa tuotet­taessa sivutuotteena syntyy tuhkaa, jota parhaimmillaan voidaan kierrättää takaisin muun muassa metsiin parantamaan puuston kasvua. Tuhka ei sisällä typpeä, mikä kangasmailla on yleisin kasvua rajoittava minimiravinne, siksi tuhka soveltuukin parhaiten runsastyppisten suometsien kalium- ja fosforilannoitteeksi.

Tutkittua

Yhä useammalla ojitusalueella ollaan siirtymässä toiselle puusukupolvelle

 

 
Kuva: Markku Saarinen  

Ojitetuilla soilla ollaan yhä nopeutuvassa tahdissa siirtymässä toiselle puusukupol­velle. Samalla mänty­valtaisten metsien osuus uudistettavista ojitusalueista lisääntyy voimakkaasti suhtees­sa kuusi- ja lehtipuu­valtaisiin uudistamiskohteisiin. Tulevaisuuden metsänuudistaminen ojitetuilla soilla onkin erityisesti mäntyvaltaisten varpu- ja puolukkaturvekankaiden uudistamista.

 

Lue lisää >

Hakkuutähteiden korjuu muuttaa ravinne­huuhtoumia

 

 
Kuva: Jorma Issakainen  

Suomen sitoutuminen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energiapuun korjuun lisääntyminen kangas­maiden metsissä ovat vähitellen alkaneet herättää kiinnostusta energiapuun korjuu­seen myös ojitetuista suometsistä. Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIOn energiapuun korjuuohjeiden mukaan puolukkaturvekankaat ja sitä viljavammat suokasvu­paikat soveltuvat energiapuun korjuuseen sekä harvennusten että uudistushakkuiden yhteydessä.


Lue lisää >

Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi