Suometsätalous

2/2009

Tutkittua

Pohjaveden pitäminen tarpeeksi syvällä vähentää pintakasvillisuutta

 

Kasvillisuuden kokonaispeittävyys laikuissa piene­nee ja sen kehitys hidastuu huomattavasti, kun turpeen vedenpinnan syvyys vastaa hyvässä kuivatus­tilassa olevan ojitusalueen vedenpinnan tasoa.

 

Ojanukkasammal- ja karhunsammalkasvustoa.

Kuva:Metla/Markku Saarinen

 

Puolukkaturvekankaan kasvupaikoilla kasvillisuus­sukkession vaikutus laikkupintojen peittymiseen johtuu selkeämmin turpeen vedenpinnan syvyydestä kuin mustikkaturvekankaalla.

 

Lue lisää >

Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

Tutkittua

Syvät painumat voivat aiheuttaa pysyvän haitan

 

Harvennusten välttämättömyyden ja kannattavuuden vuoksi koneellinen puunkorjuu suomet­sissä on hyväksyttävä, mutta ei mihin hintaan tahansa. Voidaanko hyväksyttävän korjuu­jäljen kriteerejä helpottaa? Milloin tulee vastaan raja, jolloin harvennuksen hyöty valuu pieniä kuitupuu­eriä hakevien koneiden jättämiin korjuujälkiin?


Lue lisää >

Ojitusaluemetsät tuottavimmiksi harvennuksella ja kunnostusojituksella

 

Metsänhoidon keinoin ja valitsemalla kullekin kohteelle sopivimmat toimenpiteet voidaan oleelli­sesti parantaa metsänkasvatuksen tulosta ojitetulla suolla. Sekä kunnostusojitus että erityisesti harvennus vaikuttavat suotuisasti tuotostulokseen. Pääsääntöisesti kunnostusojitus toteutetaan harvennusten yhteydessä, mutta pohjoisilla tai karuilla kasvupaikoilla se on joskus tarpeen jo ennen harvennusta. Taloustuloksessa harvennustulojen merkitys on keskeinen.

 

Lue lisää>

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi