Suometsätalous

1/2008

Ajankohtaista

Suometsät täyskäyttöön 20 vuodessa

 

- Ojitusalueiden vuotuinen kasvu on kolminkertainen hakkuisiin verrattuna, joten hakkuita voitaisiin lisätä merkittävästi jo lähivuosina, sanoo suometsätalous-tutkimusohjelman johtaja professori Jukka Laine Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon toimintayksiköstä. Jukka Laineen johtama tutkimusohjelma koostuu kuudesta tutkimushankkeesta ja 20 tutkijan tiimistä. Ohjelma kestää vuoteen 2010.

 

Lue lisää >

Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

Tutkittua

Ojanperkaustarvetta arvioitua vähemmän

 

Runsaspuustoisilla soilla puuston latvuspidännän ja haihduttavan vaikutuksen huomioimatta jättäminen voi johtaa turhiin kunnostusojituksiin, kun tukkeutuneista ojista huolimatta ojitusalueen kuivatustila pysyy puuston kasvun kannalta suotuisalla tasolla.


Lue lisää >

Turvemaiden ensiharvennuksilla taiteillaan hakkuukertymän ja jäävän puuston välillä

 

- Suometsien ensiharvennuksilla hakkuukertymä

jää usein niin pieneksi, että puunkorjuun kannattavuus on heikkoa. Suometsien käsittelyn ja puunkorjuun uudet ratkaisut -hankkeessa haetaan uusia ohjeita turvemaiden metsänkäsittelyyn niin, että puunkorjuuta saataisiin tehostettua ja hakkuukertymää nostettua. Jäävän puuston elinvoimaisuus on kuitenkin turvattava kasvaneista tuottavuus- ja kertymävaatimuksista huolimatta, sanoo Metlan Parkanon yksikön johtaja Jori Uusitalo.


Lue lisää>

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi