Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 2/2012
Nytt & forskat
Rekordblomning för björken utsätter för pollen

Skogsforskningsinstitutet (Metla) förutspår närapå en rekordblomning för björken i stora delar av Finland, så björkallergikerna står inför en svår vår. Under de senaste 34 åren har björkens hanhängen förekommit i rikligare mängder endast en enda gång, år 1993.

Läs mera >
Granbarkborreskador bör bekämpas effektivare

Granbarkborreskadorna har klart ökat i Södra Finland. Granbark­borre börnu bekämpas effek­tivare särskilt på gran­domine­rade områden, där granbark­borre­skador redan har före­kommit eller där det finns vind­fällen.

Läs mera >
Forskningsinstitutenas direktörer: ”Forskning byggs på lång sikt”

Direktörerna för forskningsinstitutena anser att sammanslagningen av institutenaär ett steg i rätt riktning.

Läs mera >
Nytt & forskat
Skogsvård som efterliknar skogens naturliga utveckling skapar mer natur- och rekreationsvärden i ekonomiskogar

Färska forskningsresultat tyder på att skogsvård som efterliknar skogens naturliga struktur och utveckling hjälper att upprätthålla mångfalden i ekonomiskogar. Det behövs dock mer information om avverkningssätt som lämnar marken skogsklädd och deras effekter på skogens föryngring, arter, rekreationsbruk och ekonomiska resultat.

Läs mera >
Hållbarheten hos skogsenergi kan förbättras genom att göra rätt saker bättre

I Metlas forsknings- och utvecklingsprogram Bioenergi ur skogarna (2007–2011) har man undersökt hela produktionskedjan för skogsenergi från odling av biomassa till värme- och elverk. Tyngdpunkten har varit att undersöka hur en intensiv användning av skogsbiomassa påverkar skogsnaturen.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns