Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

1/2012
Nytt & forskat
Praktiknära och interaktivt forskningsarbete

- Forsknings- och utvecklingsprogrammet ”Skogsvårdens kostnadseffektivitet och kva­litet” som inleddes av Metla 2007 avslutade vid årsskiftet. Beredningen och genomför­andet av forskningsprogrammet har fått beröm för dess praktiknära arbetssätt och aktiva inter­aktion med skogsaktörerna. Resultaten och de nya idéerna har tagits i bruk. Detta är ytterst viktigt eftersom forskningens värde i slutändan endast vägs via den förändring som sker i den prak­tis­ka verksamheten, säger programdirektör Juha Rantala.

Läs mera >
Genetisk mångfald säkerställer arternas överlevnad i en föränderlig miljö

Arbetet med skogsträdens genetiska resurser skyddar artens inre genetiska mångfald, som arten och skogen behöver för att anpassa sig till förändringarna i miljön. För tillfället föryngras cirka en femtedel av den skogsyta som årligen föryngras i Finland genom naturlig föryngring och cirka fyra femtedelar genom odling.

Läs mera >
Skogsarbetarna går i pension under de närmaste åren

Enligt förhandsresultaten av en enkät för skogsvårdsföreningarna går nästan hälften av de fast anställda skogsarbetarna i föreningarna som svarade på enkäten i pension inom fem år. Föreningarna uppskattar att andelen egen arbetskraft inom produktion av skogsskötseltjänster kommer att minska från 80 procent till 50 procent före 2016.

Läs mera >
Nytt & forskat
Företagen inom träproduktindustrin ska utveckla certifieringspraxisen – konsumenternas intresse för hållbar skogsskötsel är svagt

Företagen inom träproduktindustrin uppskattar skogscertifikaten mellan kommersiella aktörer, men ännu kan inte särskilt många företag berätta för sina kunder vilken konkret nytta de skulle ha av en god miljöprestationsförmåga. Konsumenterna antas inte vara intresserade av hållbar skogsskötsel – det nordiska miljömärket Svanen är enligt företagen det effektivaste sättet att inspirera konsumenter att köpa träprodukter.

Läs mera >
Skidåkarna redo att leta efter sätt att anpassa sig till snöfattiga vintrar

Enligt statistikuppgifterna om frisksport åker 42 procent av finländarna skidor på spår eller i en terräng utan spår, gör skidutflykter eller åker skidor ut i vildmarken. Av frisksport inom närområden är sju procent skidturer, och cirka var tionde naturresa görs på grund av skidåkning. Största delen av skidåkarna skulle vara redo att överväga anpassningsåtgärder om skidförhållandena förändras på de skidområden som de gynnar.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns