kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

1/2011

Nytt & forskat

Kalkylmässiga skador i miljardklassen orsakade av skogsbolagens inköpskartell


I Finland har en nationell inköpskartell för råvirke bestående av tre stora skogsbolag varit verksam i över sju år. De direkta skadorna som kartellen har förorsakat skogsägarna kan vara i storleksklassen 1–1,5 miljarder euro. Sannolikheten för att de privata skogsägarna skulle väcka skadeståndstalan är emellertid rätt liten.

Läs mera >

Begränsade markskador efter avverkningen av granbestånd under sommaren

Metla har undersökt de risker som berör drivningsspår som uppkommer vid gallring av granbestånd under sommaren, särskilt skadorna på markgrunden. Enligt undersökningsresultaten från över 20 provområden är skadorna små. Samma försöksområden ger med tiden ytterligare information om virkesavkastningen och riskerna för röta.

 

Läs mera >

Nytt & forskat

Avverkning året runt på torvmarker hör till nutiden


Avverkningen på torvmarker har traditionellt utförts främst under vintern då marken är frusen. Kortare och mildare vintrar, ökande potentiell avverkning på torvmarker och behovet av att minska avverkningens säsongsvariationer fick forskarna att simulera kostnadseffekterna av avverkning året runt i områden av torvmarkskaraktär. Resultaten var lovande.

Läs mera >

Omräkningstalen vid mätning av energivedens massa förnyas från början av 2011

Användningen av kranvågar vid mätning av energived har snabbt blivit vanlig. Mätning som bygger på vägning i samband med skogstransport är mycket lämplig för olika energivedsslag. Användningen av metoden kräver omräkningstal för att räkna om den vägda massan till volym. Nya omräkningstal tas i bruk i början av år 2011.

 

Läs mera >

© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi