kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

3/2010

Nytt & forskat

Människor rör sig allt oftare med motorfordon i naturen

Antalet personer med terränghjulingar har femdubb­lats under de senaste tio åren. Allt fler finländare rör sig med motorfordon i naturen på fritiden, men antalet gånger de gör det har minskat. I Skogsforsk­ningsinstitutets undersökning följer man upp förändringar i rekreationsanvändningen och gör upp prognoser för friluftslivets utveckling.

Läs mera >

Älgflugor attraheras mest av människor i mörka kläder

 

Enligt undersökningen påminner de impulser som främst inverkar på älgflugans beslut att attackera ett offer rätt långt om egenskaper som passar in på älgar. Ett tillräckligt stort, rörligt objekt som tydligt skiljer sig från bakgrunden lockar älgflugor.

Läs mera >

Hjortdjur har försetts med satellitsändare på halsband för forskningsändamål
- Forskarna önskar att djur med halsband inte fälls under höstjakten
 

Vilt- och fiskeriforskningsinsti­tutet (RKTL) undersöker i sam­arbete med Skogsforsknings­institutet hjortdjurens rörelser och levnadsmiljöer genom att följa de halsbandsförsedda djuren via satellit. Forskarna önskar att djur med halsband inte fälls under höstjakten. Det finns ingen orsak att begränsa fällandet av kalvar som följer halsbandsförsedda kor.

 

Läs mera >

Nytt & forskat

Lönsam produktion av skogsenergi är nästan helt beroende av stöd

Politiska faktorer (Kemera-stödet och prisnivån för utsläppsrätter samt rotpriset på bioenergi) inverkar mer på de totala kostnader­na och konkurrenskraften vid produktionen av bioenergi än logistiska faktorer. För närvarande är konkurrenskraften för stamflis och helträdsflis från unga skogar nästan helt och hållet beroende av Kemera-stödet. Utan stödet ligger energiproduktionskostnaderna nästan på samma nivå som vid produktionen av massaved.

Läs mera >

Röjning av tallplantskog är mycket lönsamt

 


Om man låter bli att röja går minst 25 procent av antalet tallstammar förlorade fram till den första gallringen. Dessutom är ytterligare 10 procent av de levande tallarna gravt skadade av lövträd.

 

Läs mera >

 

© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi