kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

2/2010

Nytt & forskat

FOREST POWER – samnordisk forskning driver på användningen av biomassa från skogen
Rejäl utrustning för försöksyta med tallar. Det pågår en undersökning om vilken inverkan minimidiametern för gagnvirke av olika slag har på mängden grot.
Bild: Metla/Tommi Räisänen.

Fyra landskap i Botnia-Atlantica-området i Norge, Sverige och Finland deltar i en undersökning som har som mål att öka användningen av skoglig biomassa i landskapen. Projektet Forest Power tillför, som namnet säger, energi och kraft till regionernas näringsliv. Viktiga samarbetspartners är skogsägare, personal på värmeverk, maskinentreprenörer och andra professionella inom skötseln av skogar i de områden som deltar i undersökningen. Undersökningen leds av Metla.

Läs mera >

Marken påskyndar uppvärmningen av klimatet mer än vad man hade tänkt - finländsk forskning avslöjar brist i klimatmodellerna

Nytt & forskat

Fenologiska tidsserier bekräftar att vårmånaderna blivit varmare

De nordliga skogsträdens blomning och lövsprickning har under åren 1848–2004 tidigarelagts med cirka 0,1 dagar per år. Omvandlad till grader har vårens temperatur stigit med i snitt 1,8 °C på ett århundrade. Resultatet överensstämmer med de temperaturserier som uppmätts av Meteorologiska institutet. Enligt dessa har perioden mars till maj blivit cirka 1,5 °C varmare på ett århundrade.

Läs mera >

De landskapliga kvaliteterna vid skogsförnyelse kan förbättras

Vid Metla inleddes undersökningar av skogsland­skap på 1990-talet. Undersökningarna har i första hand inriktats på landskapsplanering och människors uppfattningar om landskapet. Av undersökningarna framgår tydligt att människor inte uppskattar förändringar i landsbygdsmiljön, utan upplever skogsförnyelse och beskogning av åkrar som störande element i landskapet.

De metoder som används för skogsförnyelsen eller beskogningen av åkrarna kan i betydande utsträckning påverka landskapets visuella kvalitet.

Läs mera >

© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi