kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

3/2010

Nytt & forskat

Medborgaropinionen stöder en tillväxt av energiandelslag

Energiandelslagen har fungerat som småskaliga, lokala värmeproducenter och värmeanläggnings­lösningar och bränslebeslut har gjorts lokalt i kommunerna. För att utvidga sin produktion behöver andelslagen medborgarnas stöd. Skogsforsknings­institutet Metla gjorde en utredning om medborgar­nas åsikter vid Farmari-jordbruksutställningen i Karleby sommaren 2009.

Läs mera >

Lyckas skogsvården utan kalavverkning?

Intresset för skogsvårdsmetoder vid vilka skogstäcket bibehålls har ökat. I bakgrunden finns landskaps- och miljövärden, en minskning av skogsinkoms­ternas betydelse samt skogsindustrins struktur­förändring. Ett hållbart olikåldrigt skogsbruk kan i praktiken vara mycket svårt att förverkliga. I Skogsforskningsinstitutet Metla har man undersökt olika metoder och deras funktion i verkligheten.

Läs mera >

Nytt & forskat

Hur har finländarnas vinteruteliv förändrats?

Längdskidåkning har förblivit finländarnas mest populära vinteruteaktivitet, även om skidturerna har minskat jämfört med för 10 år sedan. Utförsåkningen har förlorat litet av sin popularitet, men långfärds­skridskoåkarnas antal håller på att öka.

En jämförelse med motsvarande material från en undersökning för 10 år sedan vittnar om de förändringar som skett i finländarnas vinteruteliv.

Läs mera >

© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi