kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

4/2009

Nytt & forskat

Skogsmaskinsektorn återhämtar sig från krisen

Den finska skogsmaskinsektorns produktionskapa­citet växte häftigt på 2000-talet. Trots de inskränknin­gar som depressionen förorsakat, har produktionen av skogsmaskiner goda förutsättningar att fortsätta sin tillväxt, dock långsammare än vid början av år­tusendet.

Mekaniseringen av avverkningarna har skapat nya marknader i den Europeiska unionens nya med­lemsländer och i Ryssland, och där finns inte heller någon återvändo till avverkningar med motorsåg. Användningen av skogsenergi är i stark tillväxt och den syns redan i efterfrågan på tilläggsutrustning för avverkning av energived.

Läs mera >

Skogägarnas mål styr virkesförsäljningar

Virkets höga pris är en viktig sporre för skogsägarnas virkesförsäljning. Det är dock inte realistiskt att för­vänta sig att en höjning av priser löser problemen med tillgång på virke. Skogsindustrins betalnings­förmåga har sin gräns och prisets långsiktiga inverk­ningar på utbudet är oklara.

Strukturförändringens hjul kan inte heller vridas bakåt: framtidens skogsägarkår ser annorlunda ut och har mångsidigare målsättningar och värderingar.

Läs mera >

Nytt & forskat

...men skogsmaskinentreprenörerna kämpar ännu i svårigheter

Den ekonomiska krisen och speciellt skogsindu­strins problem drar bort grunden för skogsföre­tagande.

Under år 2007 avverkades och transporterades en rekordmängd virke. Ännu i början av år 2008 svängde skogsindustribolagen, som en följd av Rysslands hot om virkestullar, sin virkesanskaffning till hemlandet och berättade om ökande mängder virkeshandel och avverkningar. Dessa löften satte ytterligare fart på skogsmaskinförsäljningen, som steg till rekordhöj­der. Många företagare fick sin maskin först då den dramatiska nedgången i skogsarbete redan var allmänt känd.

Läs mera >

 

© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi