kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

3/2009

Nytt & forskat

Världens skogars anpassning till klimatändringen är hotad

Skogarna och skogsmarken binder över en fjärdedel av världens kolutsläpp. Inverkan av detta, som motverkar klimatförändringen, kan nästan helt förloras om genomsnittstemperaturen i världen stiger med över 2,5 grader i förhållande till den förindustriella tiden. I den boreala vegetationszonen, dit Finland hör, ökar skogens tillväxt, men också sannolikheten för skador ökar. Den här uppskattningen gör en grupp sakkunniga, i panel­ systemet i FN:s Skogsforum, som publicerade sin rapport våren 2009.

Bild: Lauri Mäenpää

Läs mer>

Svampar och bär - en viktig del av skogens skörd

Trattkantareller, kantareller, fårtickor, och frostvaxing plockas ännu i november-december.

Lingonskörden var tämligen god och det fanns rikligt med handelssvampar. Under den goda matsvamp­ hösten förekom också mycket giftsvampar.

Läs mer>

Nytt & forskat

Svampplockning intresserar allt fler

Svampsäsongen var bra i år. Resultat från skogs-forskningsinstitutets rundfrågning om friluftsliv visar att svampplockning blir allt populärare bland finländare och allt fler har fastnat för svamp­ skogarnas dragningskraft. Resultatet är motsatt till den tidigare uppfattningen om att det traditionella intresset för plockande håller på att gå tillbaka.

Läs mer>

 

© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi