kuva:Metla/Jouni Hyvärinen

Forskning och kustskogar

1/2009

Forskat

Uppskattningarna om tidigare vårar har varit alltför djärva

 

Forskningsresultat visar att man behöver en 30-årig tidsperiod, föra att dra slutsatser om vårarna kommit tidigare. Vid kortare observations-perioder spelar tillfälligheter för stor roll.

 

Enligt Skogsforskningsinstitutets forskares beräkning med en 80-årig tidsserie som grund har vårarna kommit ett dygn tidigare på 10 år.

Läs mer >

En ny metod utvecklas för att mäta de ekonomiska effekterna av naturturism

Skogsforskningsinstitutet och Forststyrelsen utvecklar en tillämpning, med vilken man på statens marker bättre än nu kan värdera de inverkningar som rekreationsanvändning och naturturism har på den lokala ekonomin. Tillämpningen kan börja testas i slutet av år 2009, och den kan tas i bruk 2010.

Läs mer >

Rottickan och snytbaggen -farliga parhästar

Stubbrytningen inverkar märkbart på mängden av död ved i ekonomiskogar - arter som lever på död ved utarmas, eftersom en för dem viktig näringskälla försvinner. Bristen på död ved är den viktigaste enskilda orsaken till att många arter, som är beroende av död ved, har blivit sällsynta och hotade i ekonomiskogar. Stubbrytningen minskar å andra sidan på närvaron av de skadliga rötsvampar som rikligt förekommer i ekonomiskogar.

Läs mer >

Nytt

Sorkskador i plantskogen

Sorkar är en av de mest beaktansvärda skadegörarna i skogsbruket. De skador sorkarna förorsakar överstiger på många områden t.o.m. älgskador på plantskogen. I Skogsforskningsinstitutet följer man upp och undersöker sorkarnas populationsvariationer samt de orsaker som leder till plantskador. Inom Metla undersöker man också metoder, med vilka skogsbrukets sorkskador allra bäst kunde förhindras.

Läs mer >

Klimatförändringen kan leda till att skogarnas kolupptag förändras, istället blir de en källa för kolutsläpp
Bild: Metla/Pekka Närhi

 

Forskarna presenterade vid FN:s Skogsforum en global analys, som visar att som en följd av klimatförändringen kan skogarnas roll som koluppfångare radikalt förändras.

Läs mer >

 

Kuva: Essi Puranen
© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi