Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

3/2013 13.9.2013
Tutkittua
Monipuolinen puuntutkimus kiinnostaa ja sille on kysyntää

Metla esitteli puuntutkimuksen tuloksia ja kuulumisia syyskuun alussa 2013 Jyväskylän Puu- ja Bioenergia -messuilla. Tähän uutiskirjeeseen on poimittu muutamia messuilla esiteltyjä aiheita.

Viljelypuustoissa pienempi tukkiosuus ja huonompi rungon laatu kuin samankokoisissa luontaisesti syntyneissä puustoissa
Metla/Erkki Verkasalo

Istutuskuusi sekä kylvö- ja istutusmänty ovat tulossa tukkimarkkinoille Suomen etelä- ja keskiosissa, myös päätehakkuista. Nämä viljelypuustot ovat pääosin vielä nuoria ja tukkipuut pienikokoisia. VMI-aineis­toista selviää, että istutus­puusto – varsinkin mänty – on laadultaan heikompaa sahaukseen ja sorvaukseen kuin luontaisesti syntynyt puusto. Myös tukkiprosentit ovat samassa rungon läpimitassa pienempiä. Saatavilla olevan puun määrä ja laatu ratkaisevat, mihin tuotteisiin ja millaisilla valmistustekniikoilla viljelypuuta kannattaa käyttää ja mitä siitä voidaan maksaa.

Tutkimuksen haasteena on ennakoida, miten nykyisten viljelypuustojen laatu kehittyy ja miten metsänviljelyn parantuminen ja laatukasvatus näkyvät jatkossa puun laadussa ja arvossa.

Lue lisää (pdf) >
Puusta elinvoimaa -hanke kehittää pirkanmaalaista puutoimialaa

Hanke välittää tietoa puutoimialalta, edistää elinkeinotoimintaa ja markkinointia, aktivoi yrityksiä ja tehostaa niiden verkostoitumista.

Puusta elinvoimaa -hankkeen kotisivu >
Puutuotetori >
Tutkittua
Puristus- ja lämpökäsittelyllä kestävämpiin puutuotteisiin

Puun puristaminen kuivaus- ja lämpökäsittely­prosessin yhteydessä lisää sen tiheyttä, jolloin myös puun ominaisuudet muuttuvat. Metla selvitti, voidaanko luontaisesti kevyen puun ominaisuuksia parantaa puristamalla sitä tiiviimmäksi paineen ja lämmön avulla ja saadaanko siitä tällä menetelmällä käyttökelpoista raaka-ainetta kovuutta ja kulutus­kestävyyttä vaativien tuotteiden valmistamiseen.

Lue lisää (pdf) >
Metlalta asiantuntija-apua puutavaran lahonkestävyyden testaukseen
Metla/Merja Lindroos

Pitkäaikaiseen ulkokäyttöön ja muihin kostuviin kohteisiin tarvitaan lahonkestävää puutavaraa. Voiko lahonsuojaukseen kehitettyihin kyllästys- ja muihin aineisiin luottaa? Ei ilman testaamista.

Lue lisää (pdf) >

Puurakentaminen edellen betonia kalliimpaa, rakennustekniikan muutokset ovat parantaneet tilannetta
Metla/Merja Lindroos

Metla haastatteli syksyllä 2012 rakennus- ja puualan asiantuntijoita selvittääkseen, miksi puisten kerrostalojen rakentaminen on lisääntynyt Suomessa niin hitaasti. Vastaajat kokivat puun olevan kerrostalorakentamisessa yhä betonia kalliimpi materiaali, pääasiassa kokemuksen ja tehokkaiden prosessien puutteen vuoksi. Puurakentamisen kilpailukyvyn koettiin parantuneen erityisesti rakennustekniikan, kuten esimerkiksi ristiinlaminoitua puuta (CLT) käyttävien elementtien, kehityksen ansiosta.

Lue lisää (pdf)>

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita