Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

2/2013
Ajankohtaista ja tutkittua
Uudet latvusmassan kuormainvaakamittauksen muuntoluvut otetaan käyttöön heinäkuussa

Energiapuun mittaustoi­mi­kunta on hyväksynyt uudet kuormainvaakamittauksen muuntoluvut päätehakkuu­aloilta korjattavalle latvus­massalle. Muutokset mer­kitsevät sitä, että latvus­massan kiintotilavuuden mittaustulos pääsään­töi­sesti pienenee.

Lue lisää >
Puu mukaan, kun kestävän rakentamisen suuntaviivoja vedetään

Otetaanko kestävä kehitys riittävästi huomioon erilaisissa hankintapäätöksissä? Asiaa pohdittiin Oulussa järjestetyssä konferenssissa, jossa esillä oli yli 60 näkemystä rakennusten, asuinalueiden, energiatalouden, teknisten ratkaisujen ja ympä­ris­tö­sertifioinnin vaikutuksista kestävän kehityksen näkökulmasta. Puun käytön edistämisessä suurin ongelma näyttäisi olevan päätöksentekoon vai­kut­taminen – vakiintuneet ratkaisut ja työvälineet eivät aina ota kestävän kehityksen edistämistä huomioon.

Lue lisää >
CE-merkintä
Rakenteellisten puutuotteiden CE-merkintä voimaan 1.7.2013

Heinäkuun alussa voimaan astuva rakennustuoteasetus tuo CE-merkintäpakon lähes kaikille luvanvaraiseen rakentamiseen käytettäville puutuotteille, kalusteita lukuun ottamatta. CE-merkinnältä välttyvät tässä vaiheessa vain sormijatkettu sahatavara, puuelementit sekä ristiinliimattu puulevy CLT. Muita rakenteellisiin kohteisiin käytettäviä puutuotteita ei saa enää 1.7.2013 jälkeen myydä ilman CE-merkintää.

Lue lisää >

Metla testaa puisten voimajohtopylväiden lujuutta

Metla testaa parhaillaan voimajohtopylväiden lujuutta yhteistyössä suomalaisten pylväsvalmistajayritysten kanssa. Myös kaikilla puupylväitä valmistavilla 11 suomalaisyrityksellä tulisi olla tuotteilleen CE-merkintä 1.7.2013.

Lue lisää >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita