Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

1/2013
Tutkittua
Puukerrostalorakentamisen vaikutus puun kulutukseen ja hiilivarastoon

Metsäalan strategisen ohjelman väliraporttiin asetettiin tavoite, jonka mukaan Suomeen raken­net­tavista kerrostaloista 10 prosenttia tulisi olla puu­rakenteisia vuoteen 2020 mennessä. Rakenteilla ja suunnitteilla olevien puukerrostalojen määrän perusteella tavoitteeseen on mahdollista päästä jo aiemmin. Hyvä näin, mutta väheneekö pientalojen rakentamisen tarve, jos ikääntyvä väestö muuttaa kerros- ja rivitaloihin? Ja jos vähenee, miten tämä vaikuttaa Suomen koko asuntokannan puun kulutukseen ja hiilivarastoon?

Lue lisää >
Ruotsissa puurakentamisella laaja hyväksyntä

Suomi ja Ruotsi aloittivat modernin puuraken­ta­misen kehittämisen yhtä aikaa 1990-luvulla. Molemmissa maissa myös hallitusten tuki puurakentamiselle on ollut voimakasta. Mitä tapahtui? Ainakin naapurimaassa pantiin toimeksi: Ruotsissa muutettiin palomääräyksiä, lisättiin koulutusta ja kunnat ottivat puurakenta­mis­asian omakseen. Suomi jäi katselemaan ripeäotteisen naapurin kantapäitä. Onneksi me voimme nyt ottaa oppia ruotsalaisten tekemisistä – myös virheistä. Ruotsin Växjössä järjestetystä puurakentamisen seminaarista saatiin hyviä eväitä.

Lue lisää >
Metlasta kaksi laajaa puualan teosta

Puuntutkimuksen ja puutuotemarkkinoiden paketti metsä- ja puualan toimijoiden käyttöön
Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman (PKM) koostejulkaisussa kerrotaan ohjelmassa tehdystä työstä ja sen tulosten myöhemmästä hyödyntämisestä.

Metla-talo on terveellinen työympäristö ja toimiva rakenteellinen ratkaisu
Metla-talo – Innovatiivista puurakentamista -kirjan uudessa, laajennetussa painoksessa on talon esittelyn lisäksi ajankohtaista tietoa puuraken­ta­mi­sesta ja puualan tutkimus- ja kehittämisohjelmista sekä tuoreita tutkimustuloksia Metla-talosta työympäristönä.

Tutustu uusiin julkaisuihin >

Tutkittua
Rakennusalan ammattilaiset: puun kustannus­tehokkuus rakentamismateriaalina kohentunut

Puun hyvänä puolena kerrostalorakentamisessa pidetään muun muassa nopeutta, joka luo raken­ta­miseen kustannussäästöjä. Puurakentamis­osaami­sessa puolestaan on puutteita, sekä suunnittelun että työmaiden osalta. Muun muassa nämä seikat selvisivät Metlan haastattelututkimuksessa, johon osallistui rakennusfirmoja, julkisen ja yksityisen sektorin rakennuttajia sekä puutuotealan yrityksiä.

Lue lisää >

Puu- ja bioenergia-alan yhteistyö sai uutta virtaa Metti WoodSci -yhteistyöstä

Metlan ja Itä-Suomen yliopiston Metti WoodSci -yhteistyöhankkeessa kehitettiin organisaatioiden välistä käytännön yhteistyötä ja määritettiin yhteisesti kiinnostavia painopistealueita. Hanke poiki innovatiivisia yhteistyöhankkeita ja tutkimusavauksia.

Lue lisää >
Uusia tutkimushankkeita

Vieläkin parempaa puuraaka-ainetta!
Onko mäntyöljystä puun lahonsuoja-aineeksi? Tätä ja monia muita kysymyksiä tutkitaan hankkeessa, jossa kehitetään uusia menetelmiä puuraaka-aineen ominaisuuksien parantamiseksi ja etsitään tapoja lisätä modifioidun puun käyttöä rakentami­sessa ja puutuoteteollisuudessa.

Lue lisää >

Lisää tarkkuutta puutavaran määrän ja laadun mittaukseen
Uudessa tutkimushankkeessa kehitetään puutavaran määrän ja laadun mittauksen uusia sovelluksia. Tähtäimessä on toimittaa raaka-aineen käyttäjille entistä laadukkaampaa puuraaka-ainetta loppukäyttötarpeen mukaisesti.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita