Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

  19.12.2011

< Takaisin juttuun

Esimerkkejä ympäristösuorituskykyyn liittyvistä järjestelmistä

Kohde Sertifikaatti Kuvaus
Kestävä
metsänhoito
PEFC Metsäsertifikaatti

PEFC Alkuperäketju sertifikaatti
Metsänomistajan saama kestävän metsänhoidon sertifikaatti
Sertifikaattia voivat hakea puuraaka-ainetta jalostavat tai markkinoivat yritykset. Ei sertifioidun puun osuus ilmoitettava tuotemerkissä, maksimissaan 30%
FSC Metsänhoidon sertifikaatti

FSC Tuotantoketjun sertifikaatti

FSC Mixed Sources
Hakijan metsätaloustoimet vastaavat FSC:n vaatimuksia.
Tarkastetaan ettei sertifioitu puu pääse sekoittumaan kontrolloimattomaan materiaaliin kuljetus-, valmistus- ja jakeluketjun eri vaiheissa.
Tuotantoketjun sertifikaatti jossa osa puusta tulee hyväksyttävistä, muttei sertifioiduista metsistä.
Kansainväliset
kuluttajamerkit
Joutsenmerkki Pohjoismaissa eniten käytetty merkki. Kriteerit määritelty yli 60 tuoteryhmälle. ISO 14024 Tyypin I ympäristömerkki
EU-kukka Euroopan komission määrittelemät ympäristökriteerit tuoteryhmittäin. Pienempi määrä tuoteryhmiä kuin Joutsenmerkillä. ISO 14024 Tyypin I ympäristömerkki
Ympäristö-
johtaminen
ISO 14000 Joukko yritysten ja laitosten käyttöön tarkoitettuja ympäristösertifikaatteja. Määrittelevät laajalti erilaisia laskentaperiaatteita ja dokumentointia.
ISO 14001 Yleisin ympäristöjohtamisen sertifikaatti,  johtaminen, perusperiaatteet joilla ympäristöasiat yhdistetään muuhun toimintaan. 
EMAS EU:n määrittelemät ympäristöjohtamisen arviointikriteerit. Laajemmat kuin ISO 14001.
Elinkaarilaskenta Ympäristöseloste Määrämuotoinen dokumentti tuotteen elinkaarisista ympäristövaikutuksista. ISO 14021 Tyypin II ympäristöväite.  Eurooppalainen standardointijärjestelmä on laatinut rakennustuotteille oman ohjeistuksen CEN/TR 15941
Hiilijalanjälki Toistaiseksi ilman virallista standardia laadittu laskelma tuotteeseen sen elinkaaren aikana sitoutuneesta hiilestä. Tulossa ISO 14067 standardi. Käytettävissä on myös avoin laskentamenetelmien määrittely PAS 2050:2011. 
Elinkaarilaskenta Laskentasysteemi joka kokoaa tuotteen valmistuksesta aiheutuneet ympäristövaikutukset. Yleensä joko ”kehdosta tehtaan portille” tai ”kehdosta hautaan”. ISO 14040 määrittelee laskenta ja raportointiperiaatteita.
Vihreä
rakentaminen
LEED Rakennuksen ympäristösertifikaatti. Alunperin USAssa toimistorakennuksille määritelty mutta nykyään käytössä myös muissa rakennuksissa. Maantieteellisesti laajin käytössä oleva.
BREEAM Iso-Britanniasta lähtöisin oleva sertifikaatti. Hyödyntää LEEDiä enemmän materiaalien elinkaaritietoa.
DGNB Saksassa käytössä oleva sertifikaatti, joka sopeutuu paremmin rakennuksen tai hankkeen tosiasiallisiin vaikutuksiin tai tavoitteisiin.
PromiseE Suomalainen versio sertifikaatista. Vähän käytetty toistaiseksi.
Miljöbyggnad Ruotsissa kehitetty versio sertifikaatista. Aktiivisesti käytössä.

Lisätietoja

< Takaisin juttuun
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita