Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

4/2011
Ajankohtaista ja tutkittua
Saako puusta hyvän tarinan?

Hyvässä tarinassa on erään määritelmän mukaan vähän vanhaa, vähän lainattua ja vähän uutta. Monet puumiehet ja -naiset ovat viime aikoina myyneet puutuotteita tote­a­malla, että puulla on hyvä tarina kerrottava­naan. Se taitaa olla totta: esimerkiksi rakentamiseen ei ole keksitty toista teollisesti käyttökelpoista materiaalia, joka toteuttaisi ympäristövisioita puun lailla. Voisi jopa hirtehisesti todeta, että puun asema ympäristöystävällisenä raken­nusmateriaalina on valettu betoniin. Vai onko? Puulla on ollut useita monopoleja, joista se on joutunut luopumaan.

Lue lisää >
Ruotsissa teollisen puurakentamisen kehittämis­työ saa vahvan tuen tutkimukselta
LTU/Lars Stehn.

Suomessa puurunkoisten kerrostalojen rakentami­sessa ollaan edelleen pilottivaiheessa. Tilanne naapurimaassa Ruotsissa on parempi, eikä vähiten siksi, että siellä puuraken­ta­misen tutkimus tekee tiivistä yhteistyötä alan yri­tysten kanssa. Hyviä eväitä saatiin Tukholmassa järjestetystä kansainväli­sestä konferenssista, jossa puu- ja innovaatioalan asiantuntijat tykittivät täysillä – Lean-henkeen. Mitä jäi käteen ja mikä ihmeen Lean?

Lue lisää >
TULOSSA
Joensuu Forestry Networking Week 20.-25.5.2012.
Teemana
Green Growth Based on Forests: New Wooden Products and Construction

PUU-ohjelman väki kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa menestystä vuodelle 2012.

Tutkittua
Puutuoteteollisuuden yritykset hiomaan  serti­fointi­käytäntöjä – kuluttajien kiinnostus kestävään metsänhoitoon vähäistä


Puutuoteteollisuuden yritykset arvostavat metsäserti­fi­kaatteja kaupallisten toimijoiden välillä, mutta vielä ei kovin moni yritys pysty kertomaan asiakkailleen, miten he voisivat konkreettisesti hyötyä hyvästä ympäristö­suorituskyvystä. Kuluttajien ei uskota olevan kiinnos­tuneita kestävästä metsänhoidosta – pohjoismainen joutsenmerkki on yritysten mielestä tehokkain keino innostaa kuluttajia puutuotteiden hankintaan.

Lue lisää >
Suomalaiset valmiita panostamaan pihaansa

Piha- ja ympäristöraken­taminen on vielä verraten pieni markkinasektori puutuoteyrityksille, piha­tuotteiden tuotannon arvo Suomessa on noin 100 miljoonaa euroa vuodes­sa. Alan markkinat kuiten­kin kasvavat vakaasti, sillä pihaan ollaan valmiita sijoittamaan. Metla kartoitti kuluttajien mieltymyksiä ja toiveita  kesän 2011 aikana tehdyn kyselytutkimuksen avulla.

Lue lisää >
MIND MAP – visuaalinen työkalu tutkimusmene­telmänä avaa uusia näkymiä

Puurakentamisteollisuus voisi kehittää tuotteitaan tehokkaammin, jos se tuntisi paremmin asukkaiden tarpeita ja mieltymyksiä. Metlassa puutuoteyritysten asiakasryhmien toiveita ja tarpeita kartoitettiin ennak­koluulottomasti visuaalisen työkalun, mind mapin avulla.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita