kuva:Metla/Jouni Hyvärinen

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut PUU

4/2009

Ajankohtaista

Puutieteen professori Erkki Verkasalo:
Puuntutkimus Metlassa ajan hermolla

 

PUU-ohjelman teema-alue ”Puuraaka-aine­potentiaalit ja puukaupan toiminta” nojaa vahvasti Puutuoteklusterin tutkimusstrategian ja puunkäyttöä sivuavien osaamiskeskusohjelmien toteuttamiseen. Jalostusarvon kasvattaminen ja puumarkkinoiden toiminnan parantaminen ovat olleet näkyvästi esillä kuluvana vuonna. Tutkimustiedon jalkauttamisella ja uusien kehitysideoiden siirtämisellä tulosten käyttä­jille sekä työkalujen kehittämisellä tuotekehitykseen, raaka-ainevarannon hallintaan ja markkinointi­viestintään on tässä tärkeä rooli.

 

Lue lisää >

Kuusi uudelleen tutkimusfoorumille

 

 

Kuusirekka kulkee. Kuva: Metla/Erkki Verkasalo.

 

Kuusen asema tulevaisuuden puutuote­markkinoilla nousi esille sahayritysten kanssa käydyissä keskusteluis­sa keväällä 2009. Aihe poiki esitutkimuksena opinnäytetyön, jossa tutkittiin istutuskuusen mahdollisuuksia sahojen raaka-aineena.

 

Lue lisää >

PROFESSORI ERKKI VERKASALO KIITTÄÄ

 

 

"Lämmin kiitos minua merkkipäivänäni muistaneille.

Mikäpä on mielivinyyliä kuunnellessa - uudessa keinussa ja reinot jalassa!"

- Erkki Verkasalo, 50 v.

Tutkittua

Voisimmepa hyödyntää männyn sydänpuun uuteaineiden määrällistä vaihtelua!

 

 

Männyn sydänpuu mielletään ympäristöystävälliseksi materiaaliksi, sillä se syntyy luonnossa lähellä käyttöpaikkaa vähällä luonnonvarojen kulutuk­sella, aivan kuin itses­tään. Männyn sydänpuu on pitkäikäistä, mutta ei kovin tasalaatuista. Voidaanko metsänjalostuksella vaikuttaa tulevaisuuden sydänpuuvarannon laatuun?

Lue lisää >

ARVO auttaa leimikon hakkuukertymän määrän, laadun ja arvon ennustamisessa

 

 

Puukaupan ja puunhankinnan tueksi tarvitaan ennakkotietoa hakkuuseen tulevan leimikon ominaisuuk­sista ja arvosta. Metlassa on kehitetty ARVO­ohjelmisto, jonka avulla voidaan ennustaa hakkuu­seen tulevan leimikon puuston puutavaralajeittainen kertymä, läpimitta-pituusluokittainen jakauma sekä hakkuu­kertymän arvo.

 

Lue lisää >

Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

 

Kuva: Metla/Jouni Hyvärinen

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi