Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsäsuunnittelu

2/2012
Tutkittua
Tutkijat ja käytännön edustajat kartoittivat metsäsuunnittelun tulevaisuuspolkuja

Tieteellisyys, ennakoivuus ja asiakaslähtöisyys ovat tär­keitä arvoja Metlan stra­te­giassa. Strategian toteut­tamiseksi metsä­suun­nit­te­lun tieteenalan tuot­teita ja palveluita ideoidaan ja kehi­tetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Metlan metsäsuun­nit­telupäivässä 27.11.2012 julkistettiin uusimmat versiot MELA- ja Motti-ohjelmistoista, esiteltiin käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä visioitiin metsäsuunnittelun tulevaisuutta lähes 70 osallistujan voimin.

Lue lisää >
Uusi MELA2012 aiempaa joustavampi ja monipuolisempi

Metsäsuunnittelupäivän yhtey­dessä julkistettiin jo kymmenes MELA (metsälaskelma) -versio. Keskeisimpinä uusina ominaisuuksina ohjelmistoon on liitetty rungon apteerauksen ohjaus ja maaperän hiilen laskenta.

Lue lisää >
Uutta MOTISSA: miten energiapuun korjuu vaikuttaa metsänkasvatuksen kannattavuuteen?

Metlassa kehitetyn MOTTI-ohjelmiston avulla voidaan tarkastella erilaisten metsän­käsittelyvaihto­ehtojen vaikutusta puuntuotokseen ja metsän taloudelliseen tuottoon. Juuri uudistetussa ohjelmistossa voidaan nyt arvioida myös energiapuun korjuun vaikutuksia eri energiapuuositteittain. Lisäksi nettotulojen nykyarvon laskentaan voidaan sisällyttää tulevien sukupolvien nettotulojen nykyarvo (paljaan maan arvo).

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsäsuunnittelu-uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Tutkittua
Maisema-arvot huomioiva metsäsuunnittelu kiinnostaa metsänomistajia Rukalla

Metsänomistajia kiinnostaa maiseman huomioon ottaminen metsien käsit­te­lyissä, mutta samalla moni miettii mielessään mitä se maksaa. Rukalla toteutettavassa MoTaSu-kehittämishankkeessa on annettu vastauksia tähän kysymykseen. Samalla on viety käytäntöön uutta suunnittelumallia, jossa metsänomistajille tarjotaan monipuolisia, erityisesti tilojen maisemallisesti herkille kuvioille suunniteltuja käsittelyvaihtoehtoja.

Lue lisää >
Miten energiapuun lisääntyvä korjuu vaikuttaa metsien muihin käyttömuotoihin?

Muun muassa tähän kysymykseen haetaan vastauksia vuoden 2012 alussa käynnistyneessä kansainvälisessä COOL-hankkeessa, jossa on Suomen lisäksi mukana neljä muuta maata. Työt on jo aloitettu selvittämällä vaihtoehtolaskelmien avulla energiapuun lisääntyvän käytön ja muun metsän käytön riippuvuussuhteita. Suomesta hankkeessa on mukana Metla.

Lue lisää >
Co-Pack-verkkomateriaali yhteistoiminnalliseen suunnitteluun

Yhteistoiminnallisessa suunnittelussa osapuolet tekevät intensiivistä yhteis­työtä, jonka tuloksena syntyy yhteisesti hyväksytty suunnitelma tai toimenpide-esitys. Toimintatapaa hyödynnetään esimerkiksi alueellisia metsäohjelmia laadittaessa ja Metsähallituksen alueellisessa luonnonvarasuunnittelussa. Nyt tämän kaltaisessa suunnittelutyössä apuvälineenä voidaan käyttää uutta CoPack-verkkomateriaalia, joka sisältää käytännön­läheistä tukimateriaalia ja erilaisia suunnittelun menetelmiä. CoPack sai hyvää palautetta Leader-toimijoiden kurssilla.

Lue lisää >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita