Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU)

3/2010

Ajankohtaista

Tutkimusohjelma päättyy – kohti uutta kokonaisuutta?

 

 

Metlan metsävaratietojärjes­telmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämis­ohjelma (MSU) päättyy vuoden 2010 lopussa.

 

"On aika arvioida ohjelman toimintaa, tarkastella sen tuloksia. Kokemukset toimivat yhtenä lähtökohtana metsäsuunnittelun tulevan tutkimus- ja kehitystyön suuntaamisessa", toteaa MSU-ohjelman koordinaat­tori, professori Mikko Kurttila.

 

Lue lisää >

 

”Uudistuva ja monipuolistuva metsäsuunnittelu” -seminaari 26.11.2010 Helsingin Metsäpäivillä

 

Seminaari järjestetään valtakunnallisten Metsäpäi­vien yhteydessä. Seminaari on paitsi monipuolinen ajankohtaiskatsaus metsäsuunnittelututkimukseen, myös Metlan nelivuotisen MSU-ohjelman loppuseminaari.

 

Seminaarin ohjelma >

 

Tilaa uutiskirje!


 

Jos haluat jatkossa vastaanottaa uutiskirjeitä, voit tilata sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

 

 


Tutkittua

Metsänomistaja Matti Motti:

”Mitä minun pitäisi tehdä?”

 

 

Mitä toimenpiteitä metsäs­säni kannattaisi tehdä?  Entä missä järjestyksessä? Olisiko nyt hyvä aika tehdä puukauppa? Metsänomista­jan päätöksenteko ei ole aina helppoa. Valtakunnalli­nen kyselytutkimus selvitti metsänomistajien päätös­tuen tarpeita ja hahmotteli niihin soveltuvia palveluaihioita. Palveluvalikoimaa on syytä täydentää erityisesti operatiivisen suunnittelun ja metsien monikäytön suunnittelun suuntaan – unohtamatta puuntuotantoon painottuvia ja pitkän aikavälin suunnittelupalveluja.

 

Lue lisää >

Metsäsuunnitelma omaksi -palvelulle tarvetta

 

Asiakkuusryhmien vertailu paljastaa eroja metsä­suunnittelupalvelujen tarpeissa. Metlan valtakunnal­linen Metsänomistaja 2010 -tutkimus tunnisti uuden tärkeän asiakkuusryhmän: metsänomistajat, joilla on voimassa oleva, tilan aiemman omistajan teettämä metsäsuunnitelma. Tämä vajaat 10 prosenttia omis­tajista on muita nuorempaa ja maksuhaluisempaa joukkoa. He kaipaavat lisäpalveluja ja haluavat oppia ymmärtämään ja käyttämään tilan kylkiäisenä saamaansa metsäsuunnitelmaa.

 

Lue lisää >

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi