Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun (MSU) tutkimusohjelma sekä Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus- ja kehittämisohjelma

2/2010

Ajankohtaista

Tutkimusohjelmien yhteisessä uutiskirjeessä on esillä puukauppa -teema metsäsuunnittelun ja puuntutkimuksen näkökulmasta.

 

Kirjoittajat

Henrik Heräjärvi, Teppo Hujala, Pekka Hyvönen, Katri Korhonen, Mikko Kurttila ja Jukka Malinen

 

Sisältö

- Kohtaavatko metsänomistajan ja metsäpolitiikan puukauppaintressit?

- Puukaupan suunnittelu ja palvelujen käyttö

- Millaisia puunmyyjätyyppejä löytyy metsänomistajista?

- ARVO-ohjelmisto auttaa puukaupan teossa

Mikko Kurttila ja Henrik Heräjärvi:

Kohtaavatko metsänomistajan ja metsäpolitiikan puukauppaintressit?

 

Metsänomistajat tekevät runsaasti erilaisia met­siensä käyttöä koskevia päätöksiä, mutta kuinka hyvin he saavat apua päätöksen­ tekonsa tueksi? Riittääkö metsä­suunnitelma nykymuo­dossaan vastaamaan metsänomistajien esittämiin kysymyksiin? Metlassa on tutkittu metsänomistajien tekemiä päätöksiä, erityisesti on keskitytty puukauppaan.

 

Lue lisää >

TULOSSA: "Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Ukrainassa" -koulutustilaisuus 7.10. Joensuussa

 

Voisiko Keski- ja Itä-Euroopan maiden nopeasti kehittyvä metsäsektori tarjota uusia liiketoiminta­mahdollisuuksia suomalaisille metsäalan toimijoille?

 

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan (pdf) >

 

 

KIRJAUUTUUS: Poiminta- ja pienaukkohakkuut - vaihtoehtoja avohakkuulle

 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden kokoamaa käytännönläheistä tietoa metsänhoidosta ilman avohakkuita.

 

Tutustu >


Tutkittua

Metsänomistajat tekevät vilkkaasti puukauppaa ja käyttävät palveluja

 

Kuva: Pekka Hyvönen

Suomessa tehdään vuosittain noin 100 000 puukauppaa. Metsän-

omistajan oma asian­tuntemus saattaa usein joutua puukaupan suunnit­telussa ja toteutuksessa koetukselle  –  onneksi palveluja on nykyisin tarjolla useammaltakin taholta. Metsäntutkimuslaitos selvitti puukaupan suunnitteluun liittyvien palvelujen käyttöä.

 

Lue lisää >

Metsänomistajien puunmyyntiverkostojen tunnistaminen auttaa suuntaamaan neuvontaa

 

Metlan tekemä tutkimus tunnisti metsänomistajien joukosta neljä puunmyyjä­tyyppiä: metsänhoitoyhdistysten kumppanit, itsenäiset puunmyyjät, verkostojen rakentajat sekä sitoutumattomat metsänhoitoyhdistysten asiakkaat. Tietoa näiden ryhmien yhteydenpidosta eri ammattilaistahojen ja lähipiirin ihmisten kanssa voidaan hyödyntää esimerkiksi puukauppapalvelujen markkinointia kohdennettaessa.

 

Lue lisää >

ARVOa puukauppaan

 

Puukaupan kohteena olevan leimikon mahdolli­set ostajakohtaiset puutavaralajikertymät sekä niiden arvo ovat tärkeää ennakkotietoa puukaupan suunnittelussa niin metsän­omistajalle, puunostajalle kuin puukauppapalveluja tarjoavalle tahollekin. ARVO-ohjelmisto vastaa tietotarpeeseen tuottaen hakkuukertymäennusteet arvoineen.

 

Lue lisää >

 

Tilaa uutiskirje!


Jos haluat jatkossa vastaanottaa uutiskirjeitä, voit tilata sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi