Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU)

1/2010

Ajankohtaista

Metsien käytön tarkastelun aikajänne uhkaa lyhentyä

 

 
Metla/Teppo Hujala  

Metsäsuunnittelun käytännön toteutus muuttuu lähivuosina. Muutokset ovat lisänneet myös tutkijoiden kiinnostusta yksityismetsien metsäsuunnitteluun ja metsänomistajien päätöstukitarpeisiin erilaisissa metsien käyttöä koskevissa tilanteissa.

 

Lue lisää >

Tilaa uutiskirje!


Jos haluat jatkossa vastaanottaa uutiskirjeitä, voit tilata sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

 

 

 


Tutkittua

Metsänomistajat tyytyväisiä metsäsuunnitelmaan – vuorovaikutteisuus suunnitelman laadinnassa lisääntynyt

 

 

Ne metsänomistajat, joilla on metsäsuunni­telma, ovat siihen tyytyväisiä. Ajan tasalla oleva suunnitelma löytyy kuitenkin hieman harvemmalta metsän omistajalta kuin reilu 10 vuotta sitten. Tulevaisuuden haasteena on pystyä vakuuttamaan metsänomistajat suunnitelman ja suunnittelupalveluiden hyödyistä.

 

Lue lisää >

Käytännön metsäsuunnittelua kehitetään yhteisvoimin

 

 

Metsäsuunnittelun maailma muuttuu. Mitä tekee metsäsuunnittelija, kun laserkeilaus tuottaa perustiedot metsästä ja metsänomistajat odot­tavat uusia palveluja?

 

Yhteistutkimukseen metsäammattilaisten kanssa tarttuivat Metla, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto. Vuorovaikutteinen työskentely kantaa hedelmää: tutkimustietoa menee käytäntöön ja tutkijat saavat työnsä pohjaksi metsäalan käytännön toimijoiden näkökulmia.

 

Lue lisää >

 

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi