Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU)

1/2009

Ajankohtaista

Metlan professori Tuula Nuutinen:

Ajantasainen metsävaratieto ei ole itsetarkoitus

 

 
Kuva: Metla/Pekka Hyvönen
 

Lue lisää >

 

Ajantasaisten metsävaratietojen merkitystä Suomen metsätaloudelle ja sen toimijoille on korostettu eri yhteyksissä. Ajantasainen metsävaratieto ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. Ei sovi unohtaa niitä tavoitteita, joihin valtiovalta pyrkii rahoittamalla metsävaroja koskevaa alueellista tilastotuotantoa ja metsänomistajien päätöksenteossa tarvittavaa metsikkötiedon keruuta.

 

Ajantasaistusteemaa käsitellään Tapion ja Metlan yhteisseminaarissa 21.4.2009


Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Metla järjestävät yhteisen seminaarin ajantasaistuksen parissa työskenteleville metsäalan ammattilaisille ja toimijoille sekä heidän yhteistyökumppaneilleen. Seminaarin "menu" on monipuolinen ja ajankohtainen.

 

Seminaarin ohjelma >

Tutkittua

Metsikkötiedot ajan tasalle

 

Metsikkötietojen ajantasaistusta – metsässä tehdyn toimenpiteen jälkeen tiedot mitataan ja tallennetaan tietojärjestelmiin – on käytetty tähän asti pääosin vain metsäyhtiöiden ja Metsähallituksen hallinnassa olevissa metsissä. Heidän kokemustensa mukaan ajantasaiset tiedot mahdollistavat kustannustehokkaan operatiivisen toiminnan. Viime aikoina myös metsänhoitoyhdistykset ja metsäpalveluyritykset ovat hyödyntäneet ajantasaistuksen toimintamallia yksityismetsissä. Myönteiset kokemukset sekä muutospaineet yksityismetsien metsäsuunnittelussa loivat tarpeen ajantasaistusmenetelmien tutkimiselle.

 

Kuva: Metla/Pekka Hyvönen
 

 

Lue lisää >

 

Tilaa uutiskirje!

Jos haluat jatkossa vastaanottaa uutiskirjeitä, voit tilata sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

 


© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 5322111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi