Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänhoidon uutiskirje,
Metsät ja vesi -teema

1/2014
METSÄT JA VESI -tutkimusohjelma
Tutkimusohjelma tarkastelee monipuolisesti metsiin ja vesiin liittyviä kysymyksiä

Puun ja metsäbiomassan tuottamisen edellytykset turve- ja kivennäismailla paranevat. Metsätalouden vesistö- ja maaperävaikutukset pienenevät. Metsänkasvatus muuttuvissa hydrologisissa ilmasto-oloissa on kestävää.

Muun muassa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään töitä Metlan Metsät ja vesi -tutkimus- ja kehittämisohjelmassa.

Lue lisää >

Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsänhoidon uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

VESIJALANJÄLKI
Vesijalanjälki pyrkii veden kulutuksen ja vesivaikutusten mittariksi

Vesijalanjälki on mittari, joka kuvaa tuotannon, tuotteiden elinkaaren ja kulutuksen aikana syntyvää kokonais­vedenkulutusta ja sen vaikutuksia.

Yleensä suuri jalanjälki miel­letään negatiiviseksi ja ympäristön kannalta kestä­mät­tö­mäksi. Vesijalanjäljen kohdalla näin ei aina ole. Esimerkiksi puupohjaisten tuotteiden vesijalan­jälki­lukemasta jopa yli 95 prosenttia on vettä, jonka puusto on kasvaessaan haihduttanut mutta joka palaa sateena takaisin kiertoon.  

Lue lisää >
Suomalaisella metsätaloudella on pieni ISO vesijalanjälki

Metsätalous aiheuttaa muutoksia metsän raken­teessa, lajisuhteissa ja maaperän ominaisuuk­sissa. Nämä puolestaan vaikuttavat veden kier­toon metsikkötasolla.
Metsä­talous­toimen­pi­teis­tä suurimmat vaikutukset metsikön tai pienen valuma-alueen vesitaloudessa ja veden laadussa aiheuttavat päätehakkuu ja erityisesti siihen usein liittyvä turvemailla sijaitsevien kohteiden kunnostus­ojitus.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita