Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänhoito

 2/2011
Ajankohtaista
Käytännönläheistä ja vuorovaikutteista tutkimustyötä

Metlan vuonna 2007 aloittama ”Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu” tutkimus- ja kehittä­mis­ohjelma loppuu tänä vuonna. Tutkimusohjelman valmistelua ja toteutusta on kiitelty käytännönläheisestä työotteesta ja aktiivisesta vuorovaikutuksesta käytännön metsätoimijoiden suuntaan. Tulokset ja uudet ajatukset on otettu käyt­töön. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä tutkimuk­sen arvo punnitaan loppupelissä vain ja ainoastaan käytännön toiminnassa tapahtuvan muutoksen kautta, sanoo ohjelman johtaja Juho Rantala

Lue lisää >

Koneellistuva metsänhoito-seminaari metsäpäivillä

Metsäalan valtakunnallinen tapahtuma Metsäpäivät järjestetään 10.-11.11.2011. Tapahtumapaikkana on jälleen Helsingin Messukeskus. Torstaina 10.11. ennen avajaisia on Koneellistuva metsänhoito-seminaari kello 10-12 salissa 102.
Nousevat työkustannukset ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta edellyttävät uusien kustannustehokkai­den metsänhoidon menetelmien kehittämistä ja tässä koneellistaminen on avainasemassa. Seminaarin avaa Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Taneli Kolström.

Alustuksia pitävät:

  • Koneellisen metsänhoidon kilpailukyky tutkimusohjelman johtaja Juho Rantala, Metla
  • Työvoimaresurssien riittävyys ja koneellinen metsänhoito, resurssiasiantuntija Kari Kuru, UPM Silvesta Oy
  • Kokemuksia koneellisesta metsänhoidosta, toiminnanjohtaja Harri Tasanen, Metsänhoito­yhdistys Lounametsä
  • Metsänhoidon koneellistamisen kulmakivet - yrittäjien näkökulma, varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto
  • Metsäkoneenkuljettajasta metsänhoitajaksi, rehtori Tommi Anttonen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
 
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsänhoito-uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Tutkittua
Kitkevästä Naarva-perkaajasta uusi versio
Uusi Naarvan kitkevä perkaaja, jolla kitketään jätettävien taimien ympäriltä Kuva: Heidi Hallongren

Aiempien vuosien koke­mus­ten ja kuljettajien kehitysideoiden pohjalta Naarvan kitkevästä perkaajasta tehtiin täksi kevääksi uusi entistä pienempi ja kevyempi versio. Lisäksi uutta on myös työskentelytapa. Uudella versiolla kitket­täessä laitteen kehikkoa ei enää lasketa säästet­tävän taimen ympärille, vaan laitteella kitketään vesakkoa taimien ympäriltä. Kitkennän työajanmenekissä ei alustavien tulosten mukaan ole eroa.

Lue lisää >
Työtekniikalla on merkitystä koneellisessa istutustyössä

Suomessa on käytössä reilut 30 istutuskonetta, joilla istutetaan noin 5 prosenttia maamme uudistusaloista. Istutus­laitteita on kolmea erilaista mallia, jotka kaikki ovat kaivinkoneen puomin päähän asennettavia lisälaitteita. Istutus­konei­ssa on maanmuokkaus ja istutus yhdistetty yhdeksi työkokonaisuudeksi.

Lue lisää >
Tekijät eläköityvät metsänhoitotöistä lähivuosina

Yhdistyksille tehdyn kyselyn ennakkotulosten perusteella vastanneiden yhdistysten vakinaisista metsureista lähes puolet eläköityy viiden vuoden sisällä. Yhdistykset arvi­oivatkin oman työvoiman osuuden putoavan 80 prosentista 50 prosenttiin metsänhoidon työpalve­lujen tuottamisessa vuoteen 2016 mennessä.


Lue lisää >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita