Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MKL)

1/2011


Ajankohtaista

Laatua taimikonhoitoon

 

 

Metsänomistajan mieli on huojentunut, kun pottiputki on puhunut ja taimet tököttävät uudistettavalla alalla. Tästä hetkestä alkaa kuitenkin varsinainen työ. Taimikkoa on hoidettava, jos tavoitteena on saada palstalta joskus kunnon tulos. Jos metsänomistaja ei taimikonhoitotoimiin yksin pysty, hän voi ostaa taimikon­hoitopalvelut ulkopuoliselta toimijalta. Ja aina parempi, jos työ tehdään laadukkaasti.

- Taimikonhoidon omavalvonta on lisäarvopalvelu, jossa metsänomistaja saa mittaukseen perustuvan dokumentin ostamansa palvelun laadusta, totesi Metlan Juho Rantala Suonenjoella järjestetyssä Taimikonhoidon laadun hallinnan miniseminaarissa.

 

Lue lisää >

Metsäpalveluyrittäjät ja tutkijat kohtasivat Kuopiossa

 

Kuva: Aimo Jokela

 

Metsäpalveluyrittäjät ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkijat vaihtoivat näkemyksiä aamupäivän aikana metsänhoitoon liittyvistä asioista. Yrittäjät pitivät aamupäivän antia hyödyllisenä ja totesivat, että tilaisuus olisi voinut olla pidempikin. Yrittäjät toivoivat muun muassa konkreettisia tutkimuksiin perustuvia taulukoita helpottamaan töiden hinnoittelua.

 

Metlan järjestämän koulutusaamupäivän tavoitteena oli esitellä tutkimustuloksia metsänhoitotöiden laadun hallinnasta, yritysten kasvun mahdollisuuksista, kustan­nusten hallinnasta ja metsänhoitotöiden koneellista­misesta. Tavoitteena oli esitellä metsänhoidon koko­naisuutta tietoiskumaisesti ja saada sekä palautetta että uusia ideoita käytännön toimijoilta.

 

Lue lisää >

Tutkittua

Työkaluja metsänhoitopalvelujen laadun kehittämiseen

 

 
Kuva: Ville Kankaanhuhta
 

Metla kehittää työkaluja metsänuudistamis- ja metsänhoitopalvelujen laadun parempaan hallin­taan. Metsäpalvelujen tuotekehityksessä koros­tuvat metsänomistajalle lisäarvoa tuovien palvelu­kokonaisuuksien tuotannon suunnittelu, hallinta ja jatkokehitys. Menetelmä- ja materiaalivalinnat, työlajien toteutus sekä ajoitus ovat keskeisessä roolissa. Toiminnan ja osaamisen kehittämisessä tärkeä on mittauksista saatu palaute ja toiminnan tulosten vaihtelun hallinta. Tutkijat kehittävät mittausmenetel­miä, joilla saadaan tietoa eri työlajien ja metsänhoito­ketjujen onnistumisesta. Tutkijat parhaillaan kehittävät mittausmenetelmiä maanmuokkauksen, metsänviljelyn ja taimikonhoidon omavalvontaan.

 

 

Lue lisää >

Männyn taimikoissa kaksivaiheinen taimikonhoito johtaa parhaaseen tulokseen

 

 

Männyn istutustaimikoissa voidaan hyödyntää koivua lisätiheyden antajana, kun huolehditaan taimikon varhaisperkauksesta ja myöhemmästä harvennuk­sesta. Perkaus tulisi tehdä mäntyjen ollessa reilun metrin mittaisia. Tuolloin tehty reikäperkaus turvaa männyille riittävän kasvutilan ja vähentää myös hirvituhoriskiä oleellisesti. Männyn tekniseen laatuun vaikuttaa ratkaisevimmin nuoren taimikon tiheys, jonka tulisi olla vähintään 4000 runkoa hehtaarilla ennen taimikonharvennusta.

 

Lue lisää >
Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

 

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi