Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MKL)

1/2010

Ajankohtaista

MMM Heidi Hallongren on nimitetty määräaikaiseksi metsänhoidon teknologian tutkijaksi 1.3.2010 - 30.4.2012 väliseksi ajaksi. Heidin tehtäviä ovat koneellisen metsänhoidon informaation hallinnan kehittäminen ja metsänhoitokoneiden markkina­potentiaalin kartoittamiseen liittyvät työt.

 

Ohjelmassa alkaa kaksi uutta tutkimusta:

 

Kolmivuotinen ”Teknologialla tehokkuutta metsänhoi­toon - koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto” -hanke. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Metsä­keskus Etelä-Pohjanmaan kanssa. Hankkeeseen rekrytoidaan projektipäällikkö metsäkeskukseen ja projektitutkija Metlaan. Hankkeessa tutkitaan muun muassa istutuskoneiden tuottavuutta. Rahoitus tullee Hämeen ELY -keskuksesta.

 

Syksyyn 2010 kestävä ”Metsänhoitokoneiden tuotteis­taminen ja kansainvälinen markkinapotentiaali” -selvitystyö. Tavoitteena on muun muassa uusien toimintamallien kehittäminen suomalaisissa pienyri­tyksissä syntyvien koneinnovaatioiden kaupallistami­seen. Selvitystyö toteutetaan pääasiassa asiantun­tijahaastatteluina. Tutkimuksen rahoittaa Joensuun Tiedepuisto Oy.

Tutkittua

Mitattu tieto parantaa uudistamisen laatua

Kuva: Metla/Ville Kankaanhuhta

Metsänuudistamisen laadun hallinta -projektin laatu­työllä oli eniten vaikutusta osallistuneiden toimijoiden maanmuokkaustoimintaan. Kaivurimuokkaajien määrä lisääntyi, muokkaajat hankkivat uutta välineistöä (esim. kauhoja) ja laikkumätästyksen osuus kuusen uudistamisessa kasvoi eniten. Laatutyöhön osallistuneet käyttivät enemmän puolitoistavuotiaita ja sitä vanhempia kuusen taimia ja heidän istutustyön­tekijänsä osallistuivat useammin istutuskoulutukseen. Koulutukseen osallistuneet istuttajat hyödynsivät enemmän omavalvonta-mittauksia verrattuna laatu­työhön osallistumattomiin yhdistyksiin. Kiinnostus laadun hallinnan inventointien hyödyntämiseen jatkossa oli suurempi laatutyöhön osallistuneiden toimihenkilöiden keskuudessa.

 

Lue lisää >

Tutkittua

Jatkuvatoiminen mätästäjä on kilpailukykyinen vaihtoehto
Jatkuvatoiminen Bracken BD 296 on vähäkivisillä alueilla erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto maanmuokkaukseen. Kuva: Metla/Veli-Matti Saarinen
 

Kustannus-laatu -suhteeltaan jatkuvatoimisella laikku­mätästäjällä tehty maanmuokkaus on selvästi kaivin­konemätästystä parempi vaihtoehto uudistusaloilla, joilta oksa-, latvus- ja kantobiomassa on kerätty energiakäyttöön. Jatkuvatoimisen mätästäjän käytöllä voidaan saavuttaa jopa 150000 euron kustannus­säästöt jokaista muokattua 1000 hehtaaria kohti.

 

Lue lisää >

Metsäpalveluyritysten merkitys kasvussa

 

Metsäpalveluyritysten merkitys näyttäisi Metlan teke­mien kyselytutkimusten perusteella olevan kasvussa. Yksityismetsissä metsänhoitoyhdistyksen osuus metsäpalvelujen tuottajana säilyy vahvana, mutta metsäpalveluyritysten osuus kasvaa selvästi. Metsänomistajien omatoimista työtä korvataan jatkossa ostopalveluin. Lisäksi yhä suurempi osa metsänhoito­yhdistyksen tuottamista työ- ja suunnittelupalveluista toteutetaan jatkossa metsäpalveluyritysten toimesta. Ulkoistamista tapahtuu myös yhteisöjen metsätalou­dessa. Metsäpalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta käsitteleviin kyselytutkimuksiin osallistuivat kuntien, seurakuntien ja yhteismetsien metsätalousvastaavat sekä yksityismetsien osalta metsänhoitoyhdistysten toiminnanjohtajat.

 

Lue lisää >
Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi