Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MKL)

2/2009

Ajankohtaista

 
Kuva: Ville Kankaanhuhta
 

Metsänhoitopalvelujen osaamiskeskittymän rakentaminen Itä-Suomeen on käynnistynyt ESR -rahoitteisena (Euroopan sosiaalirahasto) hankkeena. Päämääränä on aktiivinen tutkimus- ja kehittämis-verkosto, joka tukee metsänhoitopalvelujen tarjontaa ja palveluliike- toimintaa koko maassa vuodesta 2012 lähtien.

Osaamiskeskittymän ensimmäinen tavoite on yksityismetsiin soveltuvan taimikonhoidon laadun hallinnan omavalvonta-järjestelmän kehittäminen.

 

Omavalvontajärjestelmän kehitystyössä tarvittavat mittaus- ja taustatiedot hankitaan ostopalveluina metsäpalvelujen tarjoajilta. Mittausten jälkeen palveluntarjoajat saavat käyttöönsä analysoidun palautteen toimintansa tulosten laadun kehittymisestä. Kehitystyössä selvitetään lisäksi omavalvonta­mittausten hyödyntämistä taimikonhoidon ajoituksen ja kohteiden ennakkohinnoittelun määrittelyssä sekä operatiivisten metsäsuunnittelujärjestelmien päivityksessä.

 

Taimikonhoidon laadun hallinnan omavalvonta-järjestelmän kehittämisestä kiinnostuneille metsän­hoitopalvelujen tarjoajille järjestetään seminaari Metlan Suonenjoen yksikössä keskiviikkona 11.11.2009.

 

Seminaarikutsu ja ohjelma (pdf, 1.8 Mb)

 

Lisätietoja:

 

Tutkittua

Istutuskoneiden tuottavuuksissa on eroja
 

Koeolosuhteissa mitattu M-Planterin tuottavuus-potentiaali on 36 prosenttia korkeampi kuin Bracken, joka on yleisin Suomessa käytössä olevista istutuslaitteista. Maanmuokkaus- ja istutustyön kustannuksissa tämä tarkoittaa yli 20 prosentin eroa. Sopivilla kohteilla M-Planter on sekä kustannuksiltaan että laadultaan hyvinkin kilpailukykyinen vaihtoehto metsurityöhön ja erilliseen maanmuokkaukseen perustuvalle työketjulle.


Lue lisää >

M-Planter istutuskoneen tuottavuus käytännössä

 

 

Paine istutustyön koneellistamiseen kasvaa metsätyövoiman sekä metsätöihin kykenevän ja halukkaan metsänomistajakunnan vähentyessä. M-Planter on uusin ja koeolosuhteissa tehtyjen tutkimusten mukaan tuottavuudeltaan paras nykyisistä markkinoilla olevista istutuskoneista. Koneellisen istutustyön käytännön tuottavuuteen ja laatuun liittyy kuitenkin monenlaisia uskomuksia. Tässä tutkimuksessa selvitettiin koneellisen istutustyön tuottavuus, siihen vaikuttavat tekijät ja laatu käytännön istutustyömailla.

 

Lue lisää>
Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi