Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MKL)

21.11.2008

Ajankohtaista

MKL-ohjelmaan on nimitetty:
  • varttunut tutkija MMM Veli-Matti Saarinen metsäpalveluiden tuottamiseen ja metsäpalveluyrittäjyyteen liittyvään tutkimus- ja kehittämistyöhön
  • tutkija MMM Karri Uotila taimikonhoidon teknis-taloudelliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön

Suometsien hoitoon etsitään kustannustehokkuutta

 

Suometsistä on jatkossa tarkoitus korjata 5–10 miljoonaa kuutiota enemmän puuta vuodessa. Hyvin usein hakkuun yhteydessä on tarvetta myös ojien kunnostukselle. Tällä hetkellä päävastuu ojitustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta on metsäkeskuksilla. Metlan "Suometsien hoidon organisointimallit" -hankkeessa tutkitaan uusien toimintamallien soveltumista suometsien hoitohankkeiden toteuttamiseen.

 

Lue lisää >

 

Tutkittua

Hyviä kokemuksia uudesta kustannus - laatu - työkalusta

 

Teollisuus- ja palvelutuotannossa on havaittu, että hyvä laatu ei yleensä maksa ylimääräistä, vaan kyse on enemmänkin siitä, että oikeat asiat tehdään oikein heti ensimmäisellä kerralla.

Metsänuudistamisen laadun inventointia. Kuva: Ville Kankaanhuhta

Metsäntutkimuslaitos on yhdessä vapaaehtoisten metsänhoitoyhdistysten kanssa kehittänyt tekniikoita metsänuudistamisen laadun hallintaan. Yhdeksi suositeltavimmista työkaluista on osoittautunut uudistamistoiminnan kustannus – laatu -suhteen tarkastelu.


Lue lisää >

Tietotekniikka tuo tehoa metsäpalveluihin

 

Metsänhoitoyhdistysten metsäpalvelutöiden toteutusta ohjaavat metsätoimihenkilöt pitivät tietojärjestelmien tärkeimpänä ominaisuutena sitä, että järjestelmään kerran tallennettu tieto on kaikkien siitä hyötyvien toimijoiden saatavilla.


Lue lisää>
Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi