Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Ilmastonmuutos

1/2014
Muuttuva ilmasto ja metsät -seminaari
Tutkimus vertasi ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ennustavia hiilitasemalleja

Metlan, Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijat selvittivät, miten paljon metsien hiilitase­las­kennassa käytettyjen mallien tuottamat kasvil­li­suu­den yhteyttämisennusteet poik­ke­a­vat toisistaan. Yhteistutkimus tukee Suomen metsien kattavan hiilitaselaskennan mallinnuksen kehittämistä. Tutki­muksessa havaittiin myös, että globaalitasolla yleisesti käytetty satel­liit­tipohjainen ennustemalli (MODIS) yliarvioi hiilen sitoutumista metsiimme.

Lue lisää >
Metsien hiilitaseet: epävarmat skenaariot – varmat muutokset?

Ilmastonmuutoksen myötä metsien odo­tetaan kasvavan en­tis­tä nopeammin. Sekä ilmastonmuutokseen että metsien kas­vu­muu­toksiin liittyy huo­mattavia epävar­muuk­sia. Pystymmekö nyky­tiedon valossa arvioi­maan, miten metsien tuottavuudelle ja hiilinieluille todella käy?

Lue lisää >
Muuttuva ilmasto ja metsät -seminaari 9.12.

Muuttuva ilmasto ja metsät -seminaari järjestetään 9.12. Tieteiden talolla Helsingissä. Lisääntyykö metsien kasvu vai metsänhoidon riskit? Luvassa mielenkiintoisia esitelmiä ilmastonmuutoksen metsällisistä vaiku­tuk­sista, hiilinieluista, kasvun muutoksista, riskeistä ja niitä koskevista epävarmuuksista. Tilaisuuteen voi vielä ilmoittautua. Tervetuloa!

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumistiedot >

Muuttuva ilmasto ja metsät -seminaari
Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tuhohyönteis­lajeihin eri tavoin

Esimerkkejä löytyy tu­hojen vähen­ty­mi­sestä, li­sään­tymisestä ja py­sy­mi­sestä entisellään. Selvimmät esi­merkit tuhojen lisään­ty­mi­ses­tä tai tuhojen esiinty­mis­alueen laaje­ne­mi­sesta liittyvät lajeihin, jotka talveh­tivat munavai­hees­sa alttiina pakkasille.

Lue lisää >
Tutkimus tuotti koko Suomen kattavan korkean resoluution lehtiala­indeksikartan

Metlan Climforisk-hankkeessa (EU Life+) tuotettiin koko Suomen kattava korkean reso­luution (30 m) lehti­ala­indeksikartta (LAI). Lehtialaindeksiä käy­tetään metsien hiili­tasetta ennustavissa ekologisissa malleissa.

Lue lisää >
Etelä-Suomen kallioalueet herkimpiä kuivuudelle

Metlan Climforisk-hankkeessa (EU Life+) tuotettiin koko Suomen kattava kuivuus­riski­kartta. Suurin riski puiden kuivuustuhoille on Etelä-Suomessa, ja Pohjois-Suomi on al­haisen riskin aluetta.

Lue lisää >
Metlan uutiskirjeet

Kaikki uutiskirjeet >
Ilmastonmuutos-uutiskirjeet>
Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >


Valokuvat: Metla/Erkki Oksanen, Timo Penttilä ja Metlan arkisto