Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Uutiskirjeet » Ilmastonmuutos

Metlan uutiskirjeet - Ilmastonmuutos

ISSN 1798-4122
Sivukartta | Haku
Kuva: Erkki Oksanen

Ilmastonmuutos-uutiskirjeessä kerrotaan uusimpia tuloksia Metlan tekemästä ilmastonmuutostutkimuksesta. Tutkimuksissa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen sekä miten muutosten vaikutuksia voidaan hillitä tai varautua niihin.

Metla vastaa myös metsien kasvihuonekaasuinventaariosta. Uutiskirje kertoo inventaariosta ja siihen liittyvien menetelmien kehittämisestä.

Vuoden 2012 alusta alkaen Ilmastonmuutos-uutiskirjeessä uutisoidaan metsäntutkimukseen liittyvistä fenologisista havainnoista.

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

   

1/2014

 
 • Tutkimus vertasi ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ennustavia hiilitasemalleja
 • Metsien hiilitaseet: epävarmat skenaariot – varmat muutokset?
 • Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tuhohyönteislajeihin eri tavoin
 • Tutkimus tuotti koko Suomen kattavan korkean resoluution lehtialaindeksikartan
 • Etelä-Suomen kallioalueet herkimpiä kuivuudelle
 • Muuttuva ilmasto ja metsät -seminaari 9.12.

2013

   

2/2013, syyskuu

 
 • Pallas on ympäristötutkimuksen superkeskittymä
 • Sammalten syanobakteerit tuovat typpilisän pohjoiseen metsään
 • Ilmastotutkimusta maan ja taivaan rajalla
 • Hieskoivun lehteen tulo ja kellastuminen
 • Ilmastonmuutos- ja ekosysteemitutkijat Pallaksella 25.–27.9.2013

1/2013, toukokuu

 
 • Pohjoisen männyn kasvu on vahvasti sopeutunut lyhyeen kesään ja sen ilmastoon
 • Ilmastonmuutos vaikuttaa puulajisuhteisiin ja metsän hiilivarastoon
 • Miten mänty kasvaa tulevina vuosina?
 • Myyrien kannanvaihtelut ovat vaimentuneet Euroopassa
 • Miten muuttuva ilmasto vaikuttaa kuusten kasvuun?
 • Tulossa: IV Pallas Symposium käsittelee laajasti ilmastonmuutoksen vaikutuksia

2012

   

2/2012,
marraskuu

 
 • MIL-ohjelma päättyy – loppuraportit valmistuneet
 • Skenaariolaskelmien mukaan Suomen metsät järeytyvät ja tihentyvät, ja hiilinielu kasvaa
 • Lähialueiden taimet toistaiseksi varmin valinta lämpenevään ilmastoon
 • Ilmastonmuutos uhkaa pahentaa juurikääpä­tuhoja Suomessa
 • Metsä- ja valkohäntäkauriit voivat levittäytyä pohjoisemmaksi

1/2012, toukokuu

 
 • Hakkuutähteenkorjuu ojitetuilta turvemailta voi vähentää turpeen kasvihuonekaasupäästöjä
 • Ilmaston lämpeneminen muuttaa suon mikrobiyhteisöjä ja niiden toimintaa
 • Metla vertaili Suomen ja Viron mäntyjen kasvun vaihtelua
 • Tornionjoen jäänlähtöaikasarja kuvaa kevään lämpötilan kehitystä 1693-2011
 • Seuraa kevään etenemistä Metinfon kautta
 • Fenologiset havainnot Ilmastonmuutos-uutiskirjeessä

2011

   

2/2011, elokuu

 
 • Aikasarjat vahvistavat poikkeuksellisen lämmön
 • Metsänkäsittelyvalinnat vaikuttavat metsien hiilitaseeseen
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset tundralla voivat olla yllättäviä
 • Uusiutuvan energian ohjauskeinolla on merkitystä: tuotantotuella valtion tukikustannukset alhaisimmat
 • Euroopassa runsaasti mahdollisuuksia lisätä ilmastonmuutosta hillitsevää puurakentamista

1/2011, maaliskuu

 
 • Ravinteisuus vaikuttaa metsäojitettujen soiden hiilidioksidipäästöihin
 • Pohjoinen aapasuo on hiilen nielu
 • Turpeennostoalueet kosteikoiksi – mitkä ovat vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin?
 • Tietolaatikko: kasvihuonekaasuinventaario

2010

   

2/2010, syyskuu

 
 • Helteen ja kuivuuden kokonaisvaikutukset metsiin paljastuvat viiveellä
 • Laajamittaisen hyönteistuhon syntyminen vaatii vuosia
 • Kuivuus altistaa puita mesisienituhoille
 • Kuivuus hidastaa kuusten kasvua
 • Uusi EU Life+ -hanke selvittää kuivuuden vaikutuksia metsiin
 • Rauduskoivun sopeutumista muuttuvaan ilmastoon tutkitaan
 • Keskiajan lämpökauden ja pienen jääkauden laajuus ja voimakkuus selvitetään
 • Puulajien sopeutumista kevään aikaistumiseen tutkitaan

1/2010, maaliskuu

 
 • Fenologiset aikasarjat vahvistavat kevätkuukausien lämpenemisen
 • Fenologiset seurannat jatkuvat: Miten muuttuva ilmasto vaikuttaa metsäkasvien fenologiaan ja satoihin?
 • Dendrokronologit tutkivat ilmaston muutoksia ennen lämpömittarin keksimistä
 • Myyrät ilmastonmuutoksen kourissa

2009

   

2/2009, marraskuu

 
 • Uusinta tutkimustietoa: Routaolojen muutokset voivat lisätä metsien ilokaasupäästöjä
 • Vähälumisuus lisää roudan epäsuotuisia vaikutuksia kuusiin
 • Tuntureiden bakteerit ovat sopeutuneet lämpötilavaihteluihin ja maan jäätymiseen
 • Väitös: Miten lämpötila vaikuttaa männyn pituuskasvuun Pohjois-Suomessa?
 • Juurten uusiutumisnopeus selvitetään
 • Metsien kasvuennuste voi olla liian optimistinen
 • Tutkijat vastaavat internetissä koululaisten kysymyksiin ilmastonmuutoksesta

1/2009, toukokuu

 
 • Ovatko metsät tulevaisuudessa hiilinielu vai hiilen lähde?
 • Poliittisilla päätöksillä voidaan lisätä metsien hiilinieluja
 • Uusi tutkimus selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäsektoriin
 • Metsätautien määrä on kasvussa
 • Ilmastonmuutos ja kasvikauppa: riski metsien terveydelle
 • Turve on epävakaa hiilen varasto

2008

   

2/2008, joulukuu

 
 • Ilmastonmuutostutkimus on kansainvälistä
 • Metsät 2050 -hanke: tietoa tulevaisuuden metsiä varten
 • Lämpöjaksot talvella voivat murtaa männyn kylmänkestävyyden
 • Arviot keväiden aikaistumisesta liian rohkeita
 • Koivu sopeutuu hyvin erilaisiin ilmasto-oloihin

1/2008, kesäkuu

 
 • Ilmastonmuutos ja metsät – isot haasteet ja paljon tehtävää
 • Tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin ja metsätalouteen
 • Taudit koettelevat metsiä
 • Puutuotteiden merkitys hiilivarastoina kasvaa
 • Miten mennyttä ilmastoa tutkitaan?
 • Muutokset heijastuvat metsien kasvuun
  Päivitetty: 05.01.2015 /KBym | Copyright Metla | Palaute