Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Uutiskirjeet »Talous ja yhteiskunta

Metlan uutiskirjeet - Talous ja yhteiskunta

ISSN 1798-4157
Sivukartta | Haku

Talous ja yhteiskunta -uutiskirjeissä kerrotaan tähän aihepiiriin liittyvistä Metlan tutkimuksista. Kirjeeseen koostetaan sekä tutkimustuloksia että tietoja käynnissä olevista tutkimuksista.

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

 

2/2014, marraskuu
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon tarve kasvaa metsäalalla
 • Mitä on eurooppalainen metsänomistus - voimmeko oppia toisiltamme?
 • Miksi metsäsektorin ennusteet voivat mennä metsään?
 • Metsänomistajan sukupuolella on väliä
 • Hintasuhde paljastaa kantohintojen ja metsäteollisuustuotteiden vientihintojen kehityserot
1/2014, toukokuu
 • Suomi on vihreän kullan maa - metsien käytön tehostamisella merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset
 • Tutkimus- ja kehitystyöllä kohti uusia tuotteita ja palveluita
 • Yhteismetsät vieneet metsäpolitiikkaa sivuraiteille
 • Kohti toimivia metsien aineettomien palvelujen markkinoita Kuusamossa

 

2013

2/2013, marraskuu
 • Metsäsektori monipuolistuu ja uudistaa rooliaan osana Suomen kansantaloutta
 • Voidaanko väestön arvojen perusteella ennakoida metsänomistajien käyttäytymistä?
 • Virkistyskäytön indikaattoreita arvioidaan pohjoiseurooppalaisena yhteistyönä
 • Lähtötilannetta jäsentävät ryhmätyöt tuovat keskinäistä ymmärrystä politiikkaohjelmien valmistelijoille
1/2013, huhtikuu
 • Vihreä kasvu edellyttää uudenlaista ajattelua ja toimintaa
 • Metsänomistajien muutosta ja metsäpolitiikka-analyysejä pohditaan kahdessa uudessa yhteistyöverkostossa
 • Kansalaiset näkevät ongelmia metsäpolitiikan oikeudenmukaisuudessa ja metsien käsittelytavoissa
 • Voisiko pinta-alaperusteinen metsäverotus toimia myyntiverotuksen rinnalla?

2012

3/2012, joulukuu
 • Suuri harppaus teoriassa, pieni askel käytännössä – metsien käsittelyyn lisää vapauksia metsälain muutoksella
 • Puukaupassa perusasiat kunnossa – lisää tasaisuutta ja ennustettavuutta
 • Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutukset metsäsektoriin Suomessa ja Venäjällä
 • Metsien ilmastopolitiikka vuosille 2013-2020
2/2012, syyskuu
 • Metsäalan ennakointi- ja tulevaisuustyöt on koottu yhteen aktiivisen ennakoinnin edistämiseksi
 • A’WOT -menetelmä – ohjelmatyöhön osallistuvien toimintaympäristöä koskevat näkemykset paremmin esiin
 • Ennakointi avartaa alueellista metsäohjelmaa
 • Pohjoismaisesta yhteistyöstä vinkkejä myös metsänhoitoyhdistyslain uudistamiseen
1/2012, helmikuu
 • Metsänomistajat ikääntyvät ja eläköityvät
 • Kehittämishanke metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi: metsäpoliittisena haasteena vaikuttavampien keinojen käyttöönotto
 • Metlassa on kehitetty väline metsäpolitiikan ohjauskeinojen systemaattiseen arviointiin

2011

3/2011, kesäkuu
 • Metsänomistajat kaipaavat vaihtoehtoja metsänkäsittelyyn
 • Metsanomistus.fi -verkkosivut avattu
 • Itsenäisten sahojen tuotantotehokkuuksissa eroja
 • Päätä itse metsäsi tulevaisuus!
 • Koulutusta metsätilojen sukupolvenvaihdoskysymyksistä
  12.10.2011
2/2011, huhtikuu
 • Murroksen jälkeen -kirja kirvoitti keskustelua metsäalalla
 • Metsäalan uudistamisen kipupisteet - vai onko niitä?
 • Luontomatkailun merkitys puhuttaa
 • Miten metsäpolitiikkaa tulisi uudistaa?
 • Monipuolinen ja riippumaton tutkimus tärkeää
1/2011, tammikuu
 • Metsäyhtiöiden ostokartellin laskennalliset vahingot jopa miljardiluokkaa
 • Pohjoisessa metsänomistajat hyväksyvät aiempaa ekologisemman metsienkäsittelyn
 • Runkohinnoittelu tarjoaa joustavuutta puunkorjuussa
 • Takaako iso metsätilakoko kannattavuuden? Esimerkkeinä Tornator ja Finsilva
 • Vertaisoppimista ja metsäneuvontaa Kuusamossa 3.-5.4. 2011
 • Nyt kerätään metsänomistajien näkemykset uusista metsänkasvatusmenetelmistä

2010

1/2010, maaliskuu
 • Katsaus metsään, talouteen ja yhteiskuntaan
 • Metsänuudistamisen maisemallista laatua voidaan parantaa
 • Luoteis-Venäjästä merkittävä metsäbiomassan tuottaja ja teknologian markkina-alue?
 • Puumarkkinoiden tutkimustarpeet monipuolistuvat metsäalan murroksessa
2/2010, heinäkuu
 • Suurten ikäluokkien perilliset – tulevaisuuden metsänomistajat
 • Metsän vapaaehtoinen kiinteistövero lisäisi sekä päätehakkuita että harvennuksia
 • Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt
 • Työ metsätilakoon ja rakenteen kehittämiseksi tiivistyy

2009

1/2009, kesäkuu
 • Suomen metsäteollisuus vuonna 2020 – arvio kehityksestä ja vaikutuksista
 • Metla aloittaa metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishankkeen
 • Metsäsuunnittelu mukautuu asiakkaan tarpeisiin
 • Metsänomistaja 2010
2/2009, lokakuu
 • Metsäkonesektori toipuu lamasta...
 • ... mutta metsäkoneyrittäjät kamppailevat vielä vaikeuksissa
 • Maailman metsien sopeutuminen ilmastonmuutokseen vaarantumassa
 • Metlassa kootaan toimenpide-ehdotuksia metsätilakoon kasvattamiseksi
3/2009, marraskuu
 • Puutuotteissa on kasvava hiilivaranto
 • Syöttötariffin vaikutus heikkenee päästöoikeuden hinnan noustessa
 • Metsänomistajien tavoitteet ohjaavat puunmyyntejä
 • Tuotannontekijöiden luova käyttö vie sahan menestykseen
  Päivitetty: 05.01.2015 /MJou | Copyright Metla | Palaute