Metla uutiskirje

LifeData uutiskirje

  2/2014
Ajankohtaista
Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa

Luonnonvarakeskus (Luke) yhdistää Maa- ja elin­tarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsän­tutkimuslaitoksen (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) sekä Maa- ja metsätalous­ministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilasto­tuo­tannon 1.1.2015 alkaen uudeksi tutkimuslaitokseksi.

Uusi kokonaisuus tuo yhteen erilaisten toiminta­mal­lien lisäksi eri alojen tutkijoita ja keskenään hyvin erityypisiä aineistokokonaisuuksia. Metsäluonto, ruokatuotanto, maatalous sekä riista- ja kalatalous ovat kaikki Suomen elinkeinoelämän keskeisiä tuki­pilareita ja tutkimuskohteita, joten niihin perus­tuvaa tietoa ja palveluita voidaan jatkossa yhdistellä ja kehittää entistä monipuolisemmin.

Lue lisää >
Metatietopalveluilla lisäarvoa aineistoille

Luken ja SYKEn tutkijat ovat pikkuhiljaa alkaneet tallentaa aineistojensa tietoja metatietopalve­luihin, joita on tarjolla useampiakin. LifeDatassa on val­mis­tunut aineistojen doku­men­tointityökalu Radar. SYKEllä on jo hiukan pitempään ollut tarjolla oma metatieto­palve­lunsa, jota on käytetty paikkatieto­aineis­tojen, -palveluiden ja tietojärjestelmien tietojen tallentamiseen. Miten tutkijat ovat ottaneet uudet välineet käyttöön?

Lue lisää >
Ajankohtaista
Riistakolmiot.fi-palvelu monipuolistuu
Kuva: Kari Kemppainen/Vastavalo

Heinäkuussa 2014 RKTL avasi riistakolmiolaski­joi­den avuksi riistakolmiot.fi-palvelun. Laskijat voivat itse tallentaa palveluun kolmiolaskennan tuloksen ja seurata tuloksia jo laskennan aikana. Uusi palvelu on otettu hyvin vastaan, sillä peräti 70 prosenttia kesä­las­kennan tuloksista palautettiin uuden palvelun kautta.

Lue lisää >
Katsaus LifeData-hankkeeseen

EU seuraa rahoittamiensa hankkeiden toteutumista raporttien ja suorien kontaktien avulla. Euroopan Komissio on vieraillut LifeData-hankkeessa syys­kuussa 2014 ja Komission palaute on tulossa millä hetkellä hyvänsä. Komission palautetta odotellessa väliaikatietoja on pyydetty hankkeen ulkoiselta moni­to­rilta Milka Parviaiselta Astrale GEIE – ELLE Oy:stä.

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
LideData uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

logot
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita