Metla uutiskirje

LifeData uutiskirje

  1/2014
Ajankohtaista
Parempaa palvelua ja vaikuttavuutta asiakkaiden tarpeisiin

Asiakkaiden tarpeet ja palveluiden kehittäminen ovat keskeisessä asemassa, kun MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot valmistelevat Luonnonvarakeskusta (Luke), joka aloittaa toimintansa 1.1.2015. Metlassa ja RKTL:ssä Lifedata-hanke tarjosi mahdollisuuden tarttua asiaan kokonaisvaltaisesti kaksi vuotta sitten, kun molemmat laitokset toteuttivat palveluiden kartoittamis- ja kehittämisprojektit. Tavoitteena oli perehtyä asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä kehittää palveluja niiden pohjalta. Kysyminen kannatti, sillä nyt on selvillä, mihin suuntaan pitää mennä.

Lue lisää >
Riistakolmiot.fi -palvelu kolmiolaskennan avuksi

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Ainutlaatuiset riistakolmioaineistot ovat osaltaan nostaneet suomalaista riista- ja eläintieteellistä tutkimusta kansainväliselle huipulle. Nyt vapaaehtoisten riistalaskijoiden avuksi kehitetään sähköistä palvelua, joka nopeuttaa niin tiedon keruuta kuin raportointiakin.

Lue lisää >
LYHENTEET
Metla, Metsäntutkimuslaitos
RKTL, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SYKE, Suomen ympäristökeskus
MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
LYNET, Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
Ajankohtaista
Julkishallinnon avointen tietoaineistojen käyttöehtoja yhdenmukaistetaan

Avoimella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota kuka tahansa voi eri tavoin käyttää uudelleen, maksutta ja luvallisesti. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA julkaisee JHS-suosituksen avointen tietoaineistojen käyttöluvasta.

Lue lisää >
Karttapalvelu yhdistää ympäristödataa

Lifedatan Internet-karttapalvelu tuo luonnonvaroista ja ympäristöstä kertovat paikkatiedot kaikkien ulottuville. Palvelu käyttää LYNET-laitosten rajapintoja ja sen avulla eri lähteistä olevat tiedot voidaan esittää samanaikaisesti kartalla. Karttapalvelun on tarkoitus lisätä aineistojen näkyvyyttä ja vähentää päällekkäistä työtä.

Lue lisää >
Tutkijat arvostavat datan avoimuutta ja metadataa - Lue haastattelut!

Julkisilla varoilla hankittujen aineistojen tulisi olla kaikille avoimia ja käytettävissä. LifeData tuottaa välineitä tutkimusaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Samanaikaisesti tutkimusrakenteet ja -rahoitus muuttuvat siihen suuntaan, että tehokas ja monipuolinen yhteistyö alkaa olla välttämätöntä. Kysyimme LYNET-laitoksien tutkijoilta mielipiteitä aineistojen avaamisesta.

Lue haastattelut >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
LideData uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

logot
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita