Metla uutiskirje

LifeData uutiskirje

  1/2013
Haaste uuteen työskentelytapaan
LifeData tarjoaa luonnonvaroihin perustuvia tietoja ja palveluita

Tiedon avoimuuden lisääntyminen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivis­ty­mi­nen edellyttää aineistojen parempaa saatavuutta. LifeData on luonnonvara-aineistojen käytön edistämisen haas­teeseen tarttunut Life+-rahoituksella toimiva EU-hanke.  Sen yhteisiä nimittäjiä ovat luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET ja vuoden 2015 alussa syntyvä Luonnonvara­keskus.

Lue lisää >
Tietoarkkitehtuuri varmistaa kokonaisuuden toimivuutta

Yksi LifeDatan keskeinen tehtävä on tietoarkkiteh­tuu­rin suunnittelu. Mutta mitä sillä oikein tarkoitetaan?

Lue lisää >
Luonnonvaratieto on oivallista kartalla

LifeDatan hyötyjä havainnol­lis­taa SYKEssä kehitettävä kartta­palvelu. Sen avulla pääsee näkemään, miten paikka­tieto­aineistot tuodaan kaikkien ulottuville. Luonnon­varoista ja ympäristöstä kertovan tiedon kohdalla karttaesitys havain­nollistaa monia asioita, jotka muuten jäisivät tietopaljouden kätköihin.

Lue lisää >

LYHENTEET
Metla, Metsäntutkimuslaitos
RKTL, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SYKE, Suomen ympäristökeskus
MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
LYNET, Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
Ajankohtaista
Luonnonvara-aineistojen käyttöä tehostetaan

Kerätty tieto eli tutkimusdata on tutkimustyön perusta ja lähtökohta. Yhteiskunnan tarpeisiin tuotetut tutki­mus­tulokset ovat meidän kaikkien hyvinvoinnin edel­lytys. Vuosien saatossa tutkimuslaitoksiin on kertynyt valtavat määrät tietoa, josta on saatava kiinnostavat tulokset käyttöön ja esille.

Lue lisää >

Pitkäaikaiset ympäristöseurannat ovat tärkeä aineistolähde. Kuvassa kasvihuonekaasujen seurannassa käytettyjä tutkimuslaitteita Lompolojänkällä Pallaksen maisemissa.
Hakupalvelut yhdistävät aineistoja ja avaavat uusia tutkimusmahdollisuuksia

Aineistojen hakupalveluiden avulla tiedon hyödyntäminen ja uudelleen käyttö voidaan toteuttaa laajasti tutkimuksen ja yhteiskunnan hyväksi. Tehokas tutkimustiedon hallinta tekee mahdolliseksi monipuoliset asiakkaille tarjottavat palvelut.

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

logot
Kuvat: Mirja Vuopio, ellei toisin mainita