Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Kansainvälinen metsäntutkimus

1/2013
Metsien terveydentilan seuranta
Euroopan metsien terveydentilan seuranta: Suomen tulokset vuosilta 1986–2010

Suomi on vuodesta 1985 lähtien osallistunut yleis­eurooppalaiseen met­si­en terveydentilan seuran­ta­ohjelmaan. Ohjelma perustettiin ilman­saas­teiden metsävaikutusten seurantaan. Se tuottaa tietoa myös kes­tä­vään metsien hyödyntä­mi­seen, ilmaston­muu­tok­seen so­peu­tu­miseen ja biodiversiteetin suojeluun liittyvää päätöksentekoa varten. Nyt julkistettavassa verkko­ra­portissa esitetään Suomea koskevia tuloksia vuosilta 1986–2010. Raportti on englanninkielinen.

Lue lisää >
Hakkuut muuttavat voimakkaasti metsäkasvillisuutta

Metsäntutkimuslaitos on selvittänyt hakkuiden vaiku­tusta metsän aluskasvillisuuteen. Tulosten mukaan heinät ja ruohot runsastuvat, ja mustikka ja puolukka vähenevät päätehakkuun seurauksena. Kaksi­kym­mentä vuotta päätehakkuusta mustikan peittävyys oli vain 25 % hakkuuta edeltäneestä tasosta. Samassa ajassa puolukan peittävyys palautui lähelle lähtö­ta­soa. Harvennushakkuut lisäävät puolukan ja mus­ti­kan peittävyyttä. Jäkälät vähenivät sekä hakatuissa että hakkaamattomissa metsissä.

Lue lisää >
Metsien terveydentilan seuranta
Metsien terveydentilan seuranta paljastaa har­suuntumisen lisääntyneen Suomen etelä­osissa – ja yleisimmät laaja-alaiset tuhot

Metsien terveydentilan seuranta osoittaa harsuun­tu­misen lisääntyneen Suomen eteläosissa. Seuranta paljastaa myös yleisimmät laaja-alaiset metsätuhot kuten versosurman, harmaakaristeen, ruostetaudit, mäntypistiäiset ja kui­vuus­tuhot. Esimerkiksi viime vuosina tapahtunut rusko­män­ty­pistiäistuhojen siir­tyminen Kaakkois-Suomesta Pohjan­maal­le ja Keski-Suomeen näkyy erityisen selvästi seurantatuloksissa.

Lue lisää >
Neulasten typpipitoisuudet ovat kasvussa

Metsien terveydentilan seurantatutki­muk­sessa on havaittu neulasten typpipitoisuuden kohon­neen useilla seuranta-aloilla viimeisen noin 15 vuoden aikana. Suunta on selvin karujen kasvu­paik­kojen männiköiden nuo­rim­missa neula­sis­sa. Havaittu trendi on mielenkiintoinen, sillä typpi on eniten kasvua rajoittava pääravinne Suomen metsissä.

Lue lisää >
Euroopan metsien terveydentila -raportit netissä

Metsien terveydentilan seuranta -raportti kertoo uusimmat tulokset ja pitkän ajan trendit Suomen metsien tilasta. Lue lisää >

Tulokset ovat osa Euroopan metsien terveydentilan seurantaa. Forest Condition in Europe, 2012 (pdf) >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen ja Hannu Nousiainen, grafiikka: Irene Murtovaara