Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Kansainvälinen metsäntutkimus

 20.12.2012
< Takaisin etusivulle

Trees4Future: Tietokantojen ja asiantuntemuksen yhteiskäytöllä lisää tehoa

Trees4Future –hanke kokoaa yhteen eri puolella Eurooppaa olevaa metsägenetiikkaa, metsänkasvatusta ja puuteknologiaa koskevaa tietoa ja asiantuntemusta. Trees4Futuren 28 asiantuntijatahoa työstää parhaillaan portaalia, jonka kautta tieto liikkuu. Suomesta mukana ovat Metla ja Euroopan metsäinstituutti (EFI).

Trees4Future on eurooppalainen tutkimushanke, jonka tarkoitus on yhdistää, kehittää ja parantaa tärkeimpiä metsägenetiikan ja metsätalouden tutkimusinfrastruktuureja. Tarkoitus on myös tarjota Euroopan metsä- ja muillekin tiedeyhteisöille helppo ja kattava pääsy nykyisin hajallaan oleviin tietolähteisiin ja asiantuntemukseen.

Hanke tukee vahvasti eurooppalaista metsäalaa. Tutkimustyö saadaan uusien työkalujen avulla tehokkaammaksi ja hyödyntämään koko yhteiskuntaa – esimerkiksi metsien sopeutumisessa ilmastonmuutokseen sekä ekotehokkaiden puupohjaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa. Trees4Futuren palveluiden painopiste on genetiikassa, metsänkasvatuksessa, puuteknologiassa ja mallintamisessa. Portaalin kautta saavutettavina työkaluina ovat geneettiset tietokannat, biopankit, laboratoriot ja erilaiset mallit.

Hanketta rahoittaa EU:n 7. puiteohjelma. Metla on yksi 28:sta kumppanista 13:ssa eri maassa. Osallistujat edustavat laajaa asiantuntemusta puu/populaatiotasolta metsämaisematasolle. Hanke alkoi 1.11.2011 ja rahoitus kestää neljä vuotta. Kuitenkin Trees4Future verkoston on tarkoitus jatkaa toimintaansa sen jälkeenkin.

Metlan asiantuntemuksella on kysyntää

Metla osallistuu kuuteen Trees4Future hankkeen 11:sta osahankkeesta. Metlalla on tärkeä rooli kehitettäessä käyttäjäystävällistä portaalia, joka tarjoaa pääsyn metsäsektorin avaininfrastruktuureihin, mukaan lukien tietokannat, nykytilanteen työkalut ja ennustemallit. Portaali on jo nyt saatavilla Trees4Futuren verkkosivuilla (www.trees4future.eu), sisältäen luettelon myöhemmin käyttöön tulevista tietokannoista. Metla tarjoaa joitakin järjestelmiä Trees4Future-portaalille, pääasiassa tietokantoja, mutta myös analyyttisia työkaluja, jotka ovat yhteydessä metsägenetiikkaan, metsänjalostukseen sekä puututkimukseen.

Trees4Future kumppanit tarjoavat ympäri Eurooppaa metsäalan sekä julkisen että yksityisen sektorin tutkijoille mahdollisuuden käyttää 28 nykyaikaista infrastruktuuria, jotka liittyvät genetiikkaan ja genomiikkaan, metsänjalostukseen, puututkimukseen sekä mallinnuksiin ja data-analyyseihin. Nämä infrastruktuurit sisältävät geneettisiä tietopankkeja, biopankkeja, laboratorioita, mallinnusohjelmia ja päätöksenteon tukiohjelmia.

Metlan tarjoamat kaksi infrastruktuuria ovat kryopreservaatiolaboratorio ja kasvullisen lisääntymisen fasiliteetit, jotka molemmat sijaitsevat Punkaharjun toimipaikassa. Käyttö on tarjolla tutkijoille ja muille asiantuntijoille EU-maista ja kumppanuusmaista. Hakemukset jätetään Trees4Future verkkosivujen kautta. Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Trees4Future tarjoaa myös suomalaiselle metsäsektorille (mm. teollisuus, tutkimuslaitokset ja yliopistot) pääsyn infrastruktuureihin, jotka eivät ole heidän käytettävissään Suomessa.

Metla järjestää vuoden 2013 loppupuolella Brysselissä työpajan, jonka teemana on ”Geenivarojen saatavuus ja hyötyjen oikeudenmukainen jako (ABS)”. Työpajan tavoitteena on käydä keskustelua maailmanlaajuisesti suunnitellun ABS-säännöksen merkityksestä Euroopan metsäsektorille ja erityisesti metsäntutkimukselle ja metsänjalostukselle.

Lisätietoja

< Takaisin etusivulle
Pääkuva: Metla/Essi Puranen, muut Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita