Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metlan uutiskirjeet - Metsästä hyvinvointia

ISSN 1798-4211
Sivukartta | Haku
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Metsästä hyvinvointia -uutiskirjeessä kerrotaan samannimisen tutkimusohjelman kuulumisista ja ajankohtaisista tutkimustuloksista.

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

   

2/2014, joulukuu

 
 • Hyvinvointia metsästä -kirja: uusin tutkimustieto metsien virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta
 • Luontosuhde muovautuu myös kaupungeissa
 • Arto Naskali: Uusia näkökulmia luonnonvarojen hallintaan
 • Maisemakaupasta vauhtia luontomatkailuun?

1/2014, helmikuu

 
 • Kaupungin viheralueet elvyttävät työpäivän jälkeen
 • Luontoympäristöllä on ulkoiluseuraa suurempi merkitys emotionaaliseen hyvinvointiin
 • Metinfon Ulkoilutilastot-palvelu paranee
 • Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaari 25.3.
 • Maisema, virkistyskäyttö ja monimuotoisuus alueiden käytön suunnittelussa -seminaari 7.5.
 • Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys -seminaari 29.4.

2013

   

1/2013, marraskuu

 
 • Matkailijat ovat valmiita maksamaan maisemasta ja monimuotoisesta luonnosta
 • Kaivosalueilla elinkeinojen yhteensovittaminen vaatii tietoa ja ymmärrystä
 • Suojelusopimuksen pituus kannattaa määrittää metsikön piirteiden ja suojeltavan lajin mukaan
 • Uusi tutkimus on alkanut: Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla
 • Vaara-Kainuuseen matkailun suunnittelua tukeva toimintamalli
 • Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma päättyy

2012

   

3/2012, joulukuu

 
 • Kyselytutkimus: Luonto merkittävä puolelle matkailuyrityksistä
 • Kansalaiskeskustelu jokamiehenoikeuksien rajoista kiihtyy
 • Ympäristöhyödykkeille voidaan määrittää hinta
 • Metsien ei-puuaineiset tuotteet – mahdollisuus ja haaste

2/2012, toukokuu

 
 • Metsäntutkimuksen uusinta tietoa taajama­met­sien suunnitteluun ja hoitoon
 • Taajamametsillä on merkittäviä maisema-, virkistys- ja luontoarvoja
 • Poiminta- ja pienaukkohakkuut soveltuvat taajamametsiin
 • Matkailualueen läheisyydessä sijaitseva tuuli­voi­mala voi vaikuttaa merkittävästi luontomatkailuun
 • Luonnonvarojen käytön ja maankäyttömuutosten visualisointi -raportti on valmistunut

1/2012, maaliskuu

 
 • Metsätalouden menetykset voidaan kompensoida matkailijamäärän kasvulla
 • Luontomatkailun yritystoiminta voi olla oletettua laajempaa
 • Vaaka-hankkeessa kehitetään toimintamallia matkailualueiden maankäytön suunnitteluun

2011

   

4/2011, joulukuu

 

 • Luonnon virkistyskäytön inventointi -tutkimuksen tulokset on julkaistu. Mitä tutkittiin ja miten?
 • Miten suomalaiset ulkoilevat? Mitä muutoksia on tapahtunut kymmenen vuoden aikana?
 • Uimisen suosio sidoksissa veden laatuun
 • Hiihdon harrastajat valmiita etsimään sopeutumiskeinoja vähälumisuuteen
 • Jokamiehenoikeuteen perustuva yksityismaiden virkistyskäyttö laajaa
 • Ulkoilun hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä
 • Suomen Ladun Sulka II -hanke

3/2011, lokakuu
yhteinen Metsästä hyvinvointia & Metsäsuunnittelu -uutiskirje

 
 • Metsäsuunnittelun avulla lisää hyvinvointia metsistä
 • Herkkyysluokitusmenetelmä paljastaa maisemallisesti arimmat alueet talousmetsissä
 • Luonnon virkistyskäytön inventoinnin uuusimmat tulokset julkistetaan 1.12. Vantaalla
 • Tietoa riistan elinympäristöistä metsien käsittelyyn

2/2011, heinäkuu

 

 • Kävijätutkimus: luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tärkeämpää kuin palvelut
 • Käyttäjätutkimus: Voimapolulla on hyvinvointia edistävä vaikutus
 • Mikä on Voimapolku?
 • Uusi tutkimus selvittää kaivostoiminnan vaikutuksia Lapin muihin elinkeinoihin
 • 20. pohjoismainen matkailututkimusseminaari Rovaniemellä 21.–24.9.
 • Miten suomalaiset virkistäytyvät luonnossa – tulokset julkistetaan 1.12. Vantaalla

1/2011, toukokuu

 
 • Metsäammattilaiset tyytyväisiä maisemanhoidon tasoon
 • Seminaari luonnon terveysvaikutuksista Helsingissä 27.5.
 • Pohjois-Suomen luontomatkailupäivän esitelmät julkaistu
 • Turistit valitsevat bio- ja aurinkoenergian
 • Ilmastonmuutos haastaa matkailuyrittäjät
 • Uusi tutkimus: Metsien ympäristöpalvelujen arvottaminen ja markkinat

2010

   

2/2010, elokuu

 
 • Meren ja Keskuspuiston läheisyys nostavat asuntojen hintoja Helsingissä
 • Ulkoilututkimus 2009–2010: marjastuksen ja sienestyksen suosio kasvanut
 • Uusi menetelmä virkistyskäytön aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin
 • Maisemallisesti herkkien alueiden tunnistamiseen kehitetään työkaluja
 • Laaja eurooppalainen metsien ympäristöhyötyjen arvottamistutkimus alkoi
 • Pohjois-Suomen luontomatkailun ja virkistyskäytön tutkimuspäivä 22.10.

1/2010, helmikuu

 
 • Kyselytutkimus: Kansainväliset matkailijat arvostavat talousmetsää luontokokemuksena
 • Vastaako Lapin ohjelmapalvelutarjonta odotuksia?
 • Kolumni: Pallaksesta parempi paikka
 • Metsästä hyvinvointia -ohjelmalle ohjausryhmä

2009

   

4/2009, marraskuu

 
 • Suurten matkailukeskusten läheisyydessä kannattaa huomioida metsien matkailukäyttö
 • Mitä turistit odottavat Lapin matkalta?
 • Rinteiden rakentamisen ympäristöhaittoja kannattaa pyrkiä vähentämään
 • Kolumni: Metsästä hyvinvointia - mutta kenelle ja miten?
 • Uusi kirja: Eurooppalainen näkökulma metsien virkistyskäyttöön ja matkailuun
 • Uusi tutkimus kehittää maiseman visualisointimenetelmiä
 • Terveyttä metsästä -seminaari Parkanossa 25.11.2009

3/2009, maaliskuu
(Ylä-Lappi)

 
 • Tutkimustulokset puoltavat elinkeinojen yhteensovittamista Ylä-Lapissa
 • Matkailu: luonto ja saamelaiskulttuuri vetovoimatekijöitä
 • GPS-seuranta: vanhojen metsien merkitys porolaitumina korostuu kevättalvella
 • Metsäsektori tuo euroja paikallistalouteen
 • Monitavoitearviointi: hakkuiden vaikutuksista porotalouteen tarvitaan parempaa tietopohjaa
 • Tutkimustulokset esiteltiin loppuseminaarissa

2/2009, maaliskuu
(Ylä-Lappi)

 
 • Mistä Ylä-Lapin metsäkiistassa on kysymys?
 • Mitkä ovat olleet tutkimuksen tavoitteet?
 • Ylä-Lapin metsäkiistan ratkaisu - tutkimusta ja politiikkaa
 • Lopputulokset julkaistaan 26.3.2009 Saariselällä
 • Aiemmin julkaistuja tutkimustuloksia

1/2009, maaliskuu

 
 • Metla on aloittanut Metsästä hyvinvointia (HYV) -tutkimusohjelman
 • Tutkimusohjelman tavoitteet
 • Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa -seminaari 30.3.2009
 • Luontomatkailun taloudellisten vaikutusten mittaamiseen kehitetään uutta menetelmää
 • Metsän hyvinvointivaikutuksia tutkitaan
  Päivitetty: 05.01.2015 /IVau | Copyright Metla | Palaute