Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

 12.02.2014
< Takaisin etusivulle

Kaupungin viheralueet elvyttävät työpäivän jälkeen

Naturpolis

Kaupunkimetsät ja -puistot auttavat stressistä palautumiseen. Palauttava vaikutus alkaa ilmetä välittömästi. Sen sijaan kaupungin ydinkeskustalla on päinvastainen vaikutus, vaikka kokeellisessa tutkimuksessa koe­hen­kilöt viettivät siellä rauhallista aikaa istuskelemalla.


Kuva 1. Metsän ja puiston stressistä palauttava vaikutus on välitön. Sen sijaan kaupungin keskustalla on päinvastainen vaikutus, vaikka koehenkilöt ainoastaan istuskelivat keskustassa.
Kuva 2. Tutkimushenkilöt kokivat elinvoimaisuuden lisääntyvän 15 minuutin istumista seuranneen puolen tunnin kävelyn jälkeen.

Elinvoimaisuuden tunteen saavuttaminen vaatii pitemmän luonnossa viipymisen kuin stressistä palautuminen. Tutkimukseen osal­listuneet henkilöt kokivat elin­voi­mai­suu­den lisääntyvän 15 minuutin istumista seu­ran­neen puolen tunnin kävelyn jälkeen. Elinvoimaisuudella tarkoitetaan ihmisen toimintatarmon palautumista.

Psykologisilla mittareilla mitattuna ero kau­pun­ki­ympäristön ja viheralueiden välillä on selvä, mutta viheralueiden keskinäiset erot ovat pieniä. Kokeen lopussa tutkimus­hen­ki­löt olivat kuitenkin sitä mieltä, että metsä on heille elvyttävyydeltään miellyttävin paikka.

Viheralueiden elvyttävä vaikutus oli suun­nil­leen yhtä hyvä. Se johtunee tutkimuksessa käytetyistä alueista. Kaupunkipuistona oli Helsingin Alppipuisto ja kaupunkimetsänä Helsingin Keskuspuisto. Helsingin Alppi­puis­to on yksi kaupungin vanhimmista ja kauneimmista puistoista isoine puineen, suihkulähteineen ja näyttävine koriste­is­tu­tuk­sineen. Keskuspuisto puolestaan on Helsingin laajin yhtenäinen metsäinen ulkoilualue.

Kaupunkimetsä ja -puisto ovat kuitenkin hoi­to­näkökulmasta erilaisia. Metsän hoi­to­kus­tan­nukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin puiston.

-Tutkimustulosten perusteella arkiympä­ris­tö­jä tulisi hyödyntää entistä enemmän stres­sin hallinnassa, professori Liisa Tyrväinen sanoo.

Tyrväisen mukaan kaupunkisuunnittelun avulla tulisi turvata laadukas ja vaihteleva luonnonympäristö. Erittäin tärkeää se on niille, jotka eivät pääse helposti kaupungin ulkopuolelle tai kauas kotoa.

Tutkimus tehtiin Helsingissä

Tutkimuksessa verrattiin erilaisten kaupunkiympäristöjen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi selvitettiin, millaisia lyhytaikaisia vaikutuksia viheralueella käynnillä on psyykkiseen hyvinvointiin ja stressihormonitasoon arki-iltana työpäivän jälkeen. Tutkimus toteutettiin 2011–2012.

Maisemankatselua (istujat) Helsingin keskustassa. Maisemankatselua Alppipuistossa. Kävelyä keskuspuistossa.

Tutkimushenkilöt vierailivat kolmessa eri kohteessa pääkaupunkiseudulla: metsässä (Helsingin Keskuspuisto), rakennetussa puistossa (Alppipuisto) ja tiiviisti rakennetussa ympäristössä (ydinkeskusta). Kullakin alueella henkilöt istuivat aluksi 15 minuuttia ja katselivat maisemaa. Sen jälkeen he kävelivät rauhallisesti puoli tuntia.

Osallistujien mielialan muutoksia ja stressistä elpymistä mitattiin kysymyssarjoilla. Stressitilan fysiologisina indikaattoreina käytettiin verenpainetta, sydämen sykevaihtelua ja syljen kortisolipitoisuutta. Kokeen aikana mitattiin myös ympäristön melua ja ilmansaasteita. Tutkimus toteutettiin Metlan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Tampereen yliopiston ja Japanin metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä. Lisäksi yhteistyö­kump­paneina toimivat Helsingin kaupunki ja Metsähallitus. Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia.

Lisätietoja
  • Professori Liisa Tyrväinen, p. 029 532 4553, liisa.tyrvainen(a)metla.fi
  • Tutkija Ann Ojala, p. 029 532 5020, ann.ojala(a)metla.fi
  • Tyrväinen, L., Ojala, A., Korpela, K., Lanki, T., Tsunetsugu, Y., & Kagawa, T. 2014. The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Journal of Environmental Psychology, 38, 1–9.

< Takaisin etusivulle
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen