Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

 1/2014
Tutkimustietoa
Kaupungin viheralueet elvyttävät työpäivän jälkeen

Erkki Oksanen

Kaupunkimetsät ja -puistot auttavat stressistä pa­lau­tumiseen. Palauttava vaikutus alkaa ilmetä välit­tö­mästi. Sen sijaan kaupungin ydinkeskustalla on päin­vastainen vaikutus, vaikka kokeellisessa tutkimuk­ses­sa koehenkilöt viettivät siellä rauhallista aikaa istuskelemalla.

Lue lisää >
Luontoympäristöllä on ulkoiluseuraa suurempi merkitys emotionaaliseen hyvinvointiin

Mikko Jokinen

Luonnossa ulkoilu ja keskittyminen luonnon el­vyt­tä­viin piirteisiin lisää ihmisten emotionaalista hyvin­voin­tia. Tutkimustulosten mukaan luontoympäristöllä on suurempi vaikutus hyvinvointiin kuin ulkoiluseuralla.

Lue lisää >
Metinfon Ulkoilutilastot-palvelu paranee

Harri SilvennoinenSuomalaisten ul­koi­lus­ta kertovia tilastoja voi tarkastella nyt alu­eit­tain. Aiemmin tilastot kertoivat koko Suomea koskevat luvut, uudis­te­tus­sa palvelussa Suo­mi on jaettu 16 alu­eeseen. Myös koko valtakuntaa koskevat luvut ovat käytettävissä.

Alueelliset ulkoilutilastot 2010 >
Seminaareja
Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaari 25.3.

MIkko JokinenLuonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaari tarjoaa ainutlaatuisen tietopaketin luonnon hyvinvointi­vai­ku­tuk­sis­ta ja elinkeinojen yh­teen­sovittamisesta. Seminaari on samalla vuoden 2013 lopussa päättyneen Metsästä hyvinvointia -ohjelman lopputulosten esittelytilaisuus. Se järjestetään Suomen luontokeskus Haltiassa, ja se on maksuton. Ilmoittautumiset viimeistään 12.3.

Lisätietoa tapahtumasta >
Maisema, virkistyskäyttö ja monimuotoisuus alueiden käytön suunnittelussa -seminaari 7.5.

Seminaarin tavoitteena on lisätä tutkimus­tie­don käyttöä alueiden suunnittelussa. Semi­naa­rissa esitellään uusia paikkatietoon pohjautuvia keinoja, joiden avulla voidaan tehostaa monikäytön suunnittelua ja ennaltaehkäistä ristiriitoja. Seminaari järjestetään Oulussa.

Lisätietoa tapahtumasta >
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys -seminaari 29.4.

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys on Metsän­tut­ki­mus­lai­tok­sen ja Suomen ym­pä­ris­tökeskuksen to­teut­tama seminaarisarja. Se sisältää tutkijoille tarkoitettuja työpajoja ja kaksi seminaaria, joissa suunnittelijat, pää­tök­sen­tekijät ja tutkijat keskus­te­le­vat luonnon ja ihmisen terveyden välisistä suhteista. Ensimmäinen pää­tök­sen­tekijöiden, suunnittelijoiden ja tutkijoiden yhteinen seminaari järjestetään 29.4. Finlandiatalolla.

Lue lisää >
Kuvat: Mikko Jokinen, Metla/Erkki Oksanen, Harri Silvennoinen ja Ari Nikula (kartta)