Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia -uutiskirje

1/2012
Tutkittua
Metsätalouden menetykset voidaan kompensoida matkailijamäärän kasvulla

Metsäntutkimuslaitos on selvittänyt, kuinka paljon matkailijamäärän pitäisi kasvaa, jotta luonto­mat­kailun huomioonotta­misesta aiheutuvat metsätalouden menetykset korvautuvat mat­kailusta saatavilla tuloilla. Tutkimus on julkaistu kan­sain­välisessä Forests-sarjassa.

Lue lisää >
Tutkittua
Luontomatkailun yritystoiminta voi olla oletettua laajempaa

Luontomatkailun osuudeksi on arvioitu neljännes koko Suomen matkailusta. Metlan selvityksen mukaan osuus voi kuitenkin olla arvioitua suurempi. Alan merkityksen selvittämistä vaikeuttaa se, että yhtenäistä kansain­välistä tai kotimaista mää­rittelyä ei ole kyetty yksi­selitteisesti sopimaan.

Lue lisää >
Vaaka-hankkeessa kehitetään toimintamallia matkailualueiden maankäytön suunnitteluun

Vaaka-hankkeessa kehi­tetään osallistavaa toi­min­tamallia Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnit­teluun. Työtä varten sosio­loginen ja ekologinen tieto ke­rätään paikkaan sido­tusti. Mallin tavoitteena on mah­dollistaa ekologisen ja so­siologisen tiedon samanai­kainen tarkastelu ja näin helpottaa maankäyttöön liittyvää päätöksentekoa.

Lue lisää >
Kuvat: Mikko Jokinen (Ylläs), Harri Silvennoinen (lumikenkäilijä), Metla/Erkki Oksanen (hakkuu)