kuva:Metla/Jouni Hyvärinen

Mikä on Voimapolku?


kuvaaja: Katja Viitala
Kuva: Katja Viitala

Voimapolku on luontoon rakennettu reitti, jonka varrella on elpymistä edistäviä harjoitteita. Ikaalisten kylpylän vieressä sijaitsevasta Voimapolusta on mahdollista kiertää lyhyt (4,4 km) tai pitkä (6,6 km) versio.


Voimapolku ei ole perinteinen luontopolku. Reitin varrelle sijoitetut taulut eivät kerro luonnosta eivätkä kulttuurihis­to­riasta, vaan ne sisältävät harjoitteita, joiden suorittaminen edistää kävijän hyvinvointia. Harjoitteet perustuvat tutkimus­tietoon.


Polun varrella on alku- ja loppuarviointien lisäksi seitsemän harjoitetta, joista kolme sijaitsee lyhyen ja seitsemän pitkän reitin varrella. Arviointikohteiden avulla kävijöillä on mahdol­lisuus selvittää, miten polun kiertäminen vaikutti heihin.


Harjoitteet:

 • Lumoutuminen
  • Keskittyminen hengitykseen ja luonnon havainnointiin.
 • Tunnustelu
  • Havainnoidaan luontoa myös tunnustelemalla.
 • Rauhaisa paikka
  • Kävijät hakeutuvat rauhaisaan paikkaan.
  • Syvennetään rentoutumista hengityksen avulla.
 • Mielipaikka
  • Etsitään lähistöltä oma mielipaikka ja hakeudutaan sinne.
 • Mielipaikkakeskustelu
  • Mikäli liikutaan ryhmissä, keskustellaan kunkin mielipaikkavalinnoista.
  • Nuotiopaikka.
 • Mielialan tunnistaminen
  • Tunnistetaan oma mieliala ja kerrotaan se ympäristössä olevalle kiinnostavalle paikalle.
 • Vertauskuva
  • Etsitään lähistöltä itseä tai tämänhetkistä mielialaa kuvaava asia

Voimapolun kartta ja harjoitteiden sijainti reitin varrella (pdf) >>

 

Kyselyyn vastanneiden mielestä harjoitteet ovat hyviä

Terveysvaikutuksia selvittäneessä kyselytutkimuksessa (kyselytutkimuksessa selvitettiin voimapolun terveys­vaikutuksia ja käyttäjäkokemuksia polusta) kysyttiin myös kulkijoiden näkemyksiä polusta. Suurin osa, noin 74 % kävijöistä oli Voimapolkuun melko tai erittäin tyytyväisiä. Tulosta vahvistaa se, että 57 % olisi valmis kiertä­mään polun uudestaan.


Harjoitteiden määrä ja sisältö ovat hyviä. Vastaajista 47 % piti harjoitteiden sisältöjä melko tai erittäin onnistu­neina ja kohtalaisen onnistuneinakin 44 %. Sen sijaan etenkin polun lyhyt versio saa kritiikkiä liikenteen melusta, paikoin rakennetusta ympäristöstä ja tiemäisestä reitistä.

 

Metsien terveysvaikutusten osaamiskeskittymä

Voimapolku kuuluu Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtamaan kolmivuotiseen Terveyttä metsästä -hankkee­seen. Sen tavoitteena on rakentaa metsien terveysvaikutusten tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä Pirkanmaalle.


Voimapolku on toteutettu Metlan, Tampereen yliopiston ja Ikaalisten kylpylän yhteistyönä ja sen suurimmat rahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto.

 


Lisätietoja:

 • Erikoistutkija Tytti Sarjala, Metla, puh. 029 532 4064, tytti.sarjala @ metla.fi

 • Professori Kalevi Korpela, Tampereen yliopisto, puh. 050 349 9697, kalevi.korpela @ uta.fi

<< paluu etusivulle


© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sinikka Jortikka, etunimi.sukunimi @ metla.fi