kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Metsästä hyvinvointia

1/2011

Ajankohtaista

Metsäammattilaiset tyytyväisiä maiseman­hoidon tasoon
kuvaaja: Erkki Oksanen
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Leimikon suun­nittelijoiden ja hakkuukoneen kuljettajien mie­lestä maisema­näkökohdat huomioidaan hyvin metsä­taloudessa. Kyselytutkimukseen vastanneiden mielestä korjuu­teknologia, ohjelmistot ja järjestelmät taipuvat hyvin maisemanhoidon vaatimuksiin, mutta metsänomis­tajien odotukset ja asenteet rajoittavat toimintaa.

Lue lisää >

Seminaari luonnon terveysvaikutuksista Helsingissä 27.5.
kuvaaja: Aarre Jortikka
Kuva: Aarre Jortikka

Japanilaiset ja suomalaiset tutkijat kertovat luonnon terveys­vaikutuk­sista Metlan järjestä­mässä semi­naarissa 27.5. Helsingis­sä. Aamupäivän esitysten jälkeen on paneelikeskustelu, jonka ta­voitteena on kartoittaa muun muassa alan tutkimus­tarpeita. Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautumiset 12.5. mennessä: internetin kautta.

Tapahtuman www-sivut >

Pohjois-Suomen luontomatkailupäivän esitelmät julkaistu

kuvaaja: Merjo Laine
Kuva: Merjo Laine

Metla ja Lapin yliopisto järjestivät viime syksynä tutki­muspäivän, jonka tavoitteena oli pal­vella etenkin Lapin luontomatkailun ja virkistyspalvelujen kehittämistä.

 

Seminaarin aiheita olivat muun muassa jokamiehen­oikeuteen perustuva marjanpoiminta, ulkomaalaisten suhtautuminen metsätalouteen ja kansallispuistojen merkitys aluetaloudelle.

Esitelmät (pdf) >

Luontomatkailun tutkimuspäivä 22.10.2010 >

Tutkittua

Turistit valitsevat bio- ja aurinkoenergian
kuvaaja: Aarre Jortikka
Kuva: Aarre Jortikka

Matkailijoiden mielestä aurinko- ja bioenergia sopivat parhaiten matkailukohteiden ener­giantuotantoon. Ne sopivat maisemaan ja ovat myös kestävyyden näkö­kulmasta hyväksyttyjä. Tuulivoima hyväksytään ener­giamuotona, mutta siihen liittyvät rakenteet kat­sotaan huonosti maisemaan sopiviksi.

Lue lisää >

Ilmastonmuutos haastaa matkailuyrittäjät
kuvaaja: Aarre Jortikka
Riittääkö Lapissa lunta? Kuva: Aarre Jortikka

Ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat Lapin matkailuyritysten toimintaan yhä enemmän. Alku- ja lopputalven vähälumisuuden seurauksena yrittäjät joutuvat arvioimaan uudelleen matkailutuotteitaan. Yrittäjiltä odotetaan myös asiantuntemusta ilmaston­muutoksen vaikutuksista.

Lue lisää >

Uusi tutkimus: Metsien ympäristöpalvelujen arvottaminen ja markkinat
kuvaaja: Timo Helle
Tilhi. Kuva: Timo Helle

Metla on aloittanut metsien ympäristö­palvelujen markkinat ja arvottaminen -tutkimuksen. Met­sien keskeisimmät ympäristöpalvelut ovat luonnon moni­muotoisuus ja sii­hen kytkeytyvät ekosys­teemipalvelut kuten virkistys- ja luontomatkailumahdollisuudet.

Lue lisää >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sinikka Jortikka, etunimi.sukunimi @ metla.fi